Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2018 № 1 ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ О. М. Ключко1, Ю. М. Онопчук
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 1, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.01.039
С. 39-57, бібліогр. 164, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇО. М. Ключко1, Ю. М. Онопчук 2

1 Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, м. Київ
2 Інститут кібернетики ім. B.M. Глушкова НАН України, Київ

Мета цієї роботи ‒ показати деякі тенденції у розробленні методів моделювання для біотехнології відповідно до сучасних досягнень науки і техніки. Окреслено загальні підходи, розглянуто деякі типи класифікації методів моделювання, висвітлено роль математичних методів моделювання у біотехнології за сучасного інтенсивного розвитку інформаційних комп’ютерних технологій. Запропоновано відповідну схему їх взаємозв’язку. Наведено кілька прикладів і відповідно кілька математичних моделей у трьох вимірах (1D, 2D, 3D моделі) для процесів у живих об’єктах на різних рівнях їх ієрархічної організації. Під час цього дослідження основну увагу було приділено моделюванню деяких процесів у нейронах, їхніх агрегатах декількох різних форм, включаючи клітинне утворення гліоми (1D, 2D, 3D моделі процесів у мозку). Їх розгляд розпочато з моделей, що мають на сьогодні лише теоретичне значення, а завершено описом моделі, яка може набути практичного застосування. Роботу виконано після аналізу близько 250 публікацій з біотехнології, включаючи оригінальні авторські розробки.

Ключові слова: 1D, 2D, 3D моделювання, математичні методи, інформаційні технології..

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2018 № 1 ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ О. М. Ключко1, Ю. М. Онопчук

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua