Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2017 № 5 ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СУБСТРАТІВ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ БІОБУТАНОЛУ ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ ШТАМІВ Clostridium acetobutylicum О. О. Тігунова, Г. С. Андріяш, Н. Е. Бейко, І. В. Мельник, С. М. Шульга
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 5, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.05.036
С. 36-42, бібл. 9, англ.
УДК: 57.08:636:31

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СУБСТРАТІВ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ БІОБУТАНОЛУ ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ ШТАМІВ Clostridium acetobutylicum

О. О. Тігунова1, Г. С. Андріяш 1, Н. Е. Бейко 1, І. В. Мельник 2, С. М. Шульга 1

1ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, Київ
2Національний університет харчових технологій, Київ

Метою роботи було дослідити накопичення біобутанолу штамами Clostridium acetobutylicum з використанням альтернативних субстратів (соку топінамбуру, технічного гліцеролу, гліцеролу сирцю, подрібненої зеленої біомаси сої, ріпаку, дротоподібного проса, пшениці). Для підвищення накопичення бутанолу в процесі культивування проводили іммобілізацію клітин С. acetobutylicum на носіях (смужках бельтингу, феритових кільцях та кільцях Рашига) статичним способом — методом адсорбційної іммобілізації. Клітини осаджували за допомогою центрифугування, супернатант переганяли та визначали продукти бродіння. Наявність розчинників у культуральній рідині визначали за допомогою газової хроматографії. Максимальне накопичення бутанолу (2 г/дм3) спостерігали за концентрації у середовищі гліцеролу-сирцю 16 г/дм3, а повне інгібування розвитку культури — за 25 г/дм3 . Накопичення бутанолу штамом C. acetobutylicum ІМВ В-7407 за культивування від’ємно-доливним методом залежало від кількості вилучень та доливань середовища. Іммобілізація культури з використанням кілець Рашига дала змогу підвищити біоконверсію до бутанолу в 2 рази. Таким чином, було показано можливість використання нетрадиційних субстратів для отримання біобутано- лу. Найбільшого накопичення було досягнено за використання гліцеролу (11 г/дм3) як водорозчинного субстрату та лігноцелюлозного — дротоподібного проса (2,6 г/дм3). Іммобілізація клітин культури С. acetobutylicum на носіях підвищувала накопичення бутанолу. Використання кілець Рашига як носіїв для іммобілізації дало змогу підвищити накопичення бутанолу в 2 рази.

Ключові слова: біобутанол, Clostridium acetobutylicum ІМВ В-7407, іммобілізація.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2017

Наибольшее накопление бутанола
было достигнуто при использовании глицеро-
ла (11 г/дм3) как водорастворимого субстра-
та и как лигноцеллюлозного — прутевидно-
го проса (2,6 г/дм3).
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2017 № 5 ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СУБСТРАТІВ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ БІОБУТАНОЛУ ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ ШТАМІВ Clostridium acetobutylicum О. О. Тігунова, Г. С. Андріяш, Н. Е. Бейко, І. В. Мельник, С. М. Шульга

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua