Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home New publications for RSS АД’ЮВАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК З ІММОБІЛІЗОВАНИМ ФРАГМЕНТОМ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСОЇДУ Т. О. Чудина, А. Ю. Лабинцев, Д. В. Колибо, С. В. Комісаренко

АД’ЮВАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК З ІММОБІЛІЗОВАНИМ ФРАГМЕНТОМ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСОЇДУ Т. О. Чудина, А. Ю. Лабинцев, Д. В. Колибо, С. В. Комісаренко

Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 4, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.04.014

Абстракт
АД’ЮВАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК З ІММОБІЛІЗОВАНИМ ФРАГМЕНТОМ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСОЇДУ
Т. О. Чудина, А. Ю. Лабинцев, Д. В. Колибо, С. В. Комісаренко

Метою роботи було  порівняння характеристик частинок з різною хімічною будовою та розміром (колоїдного золота  Gold 1 та Gold 2, фосфату кальцію CaP та полі(лактид-ко-глюколіду) PLGA 1 і PLGA 2)  для  пошуку найбільш ефективних носіїв антигену (рекомбінантного дифтерійного токсоїду) за імунізації per os. За даними МТТ-тесту всі досліджувані частини не виявляли помітного цитотоксичного впливу стосовно досліджуваних клітин in vitro, за винятком часток СaР, що у високих концентраціях чинили цитотоксичний вплив на клітини лінії U937, та частинок Gold 1 і Gold 2, які також пригнічували ріст клітин лінії L929. Найбільш виражене фагоцитування макрофагоподібними клітинами лінії J774 було зафіксовано для частинок PLGA 1 і PLGA 2 з іммобілізованим антигеном, в той час як кон’югати частинок Gold 1 і Gold 2 з антигеном виявили здатність до сорбції на поверхні цих клітин, але не поглиналися ними. У мишей BALB/с, що отримували перорально антиген, іммобілізований на носіях PLGA 1 та PLGA 2, а також Gold 2, концентрація у крові антитіл IgA, специфічних до субодиниці В (SubB), порівняно з контролем, помітно збільшувалася вже після другої імунізації. У групи мишей, що отримували кон’югати антигену з PLGA 2, відначено також збільшення концентрації специфічних IgG у крові після третьої імунізації. Наведені результати свідчать про перспективність дослідження частинок PLGA 1 та PLGA 2 як ад’ювантів для імунізації per os.

Повний текст: PDF

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home New publications for RSS АД’ЮВАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК З ІММОБІЛІЗОВАНИМ ФРАГМЕНТОМ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСОЇДУ Т. О. Чудина, А. Ю. Лабинцев, Д. В. Колибо, С. В. Комісаренко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua