Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ БІОВИЛУГОВУВАННЯ ГЕРМАНІЮ З ВІДВАЛІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ І. А. Блайда, Н. Ю. Васильєва, Т. В. Васильєва, Л. І. Слюсаренко

Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 4, 2017; С. 44-52, бібл. 22, англ.
https://doi.org/10.15407/biotech10.04.044

Абстракт
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ БІОВИЛУГОВУВАННЯ ГЕРМАНІЮ З ВІДВАЛІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ І. А. Блайда, Н. Ю. Васильєва, Т. В. Васильєва, Л. І. Слюсаренко

Метою роботи була оптимізація процесу біов илуговування германію з відвалів вуглезбагачення, а саме визначення оптимального складу нового живильного середовища для ацидофільних хемолітотрофних бактерій, що забезпечує максимальне вилучення цінного металу за мінімальний термін. Для оптимізації використовували метод математичного планування експерименту, адаптований до плану греко-латинських квадратів, розрахунки в якому ґрунтуються на дисперсійному аналізі. Формальне планування експерименту проводили з чотирма діючими факторами (компонентами живильного середовища) на чотирьох рівнях (концентрацій). Розрахунки було виконано в програмі Excel. Проведено аналіз значущості рівня фактора на підставі множинного рангового критерію Дункана для кожного дня експерименту, перевірки однорідності дисперсій за допомогою критерію Кохрена, а також значущості факторів за критерієм Фішера. Інтерпретацію одержаних результатів проводили як із математичної, так і з біологічної точок зору. В результаті для оптимального живильного середовища рекомендували комбінацію чинників і їхніх рівнів, що відповідає складу цього середовища, г/дм3: KH2PO4 — 1,0; (NH4)2SO4 — 2,0; KCl — 0,1; MgSO4 — 0,5; NH4Cl — 0,5; Na2S2O3 — 5,0. Це дає змогу досягти вилучення германію в розчин більше ніж на 90% за короткий термін (чотири доби), що було неможливо раніше.

Повний текст: PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua