Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home

ЗВ’ЯЗУВАННЯ ВОДИ В КОМПОЗИТНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПОДРІБНЕНИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА НАНОКРЕМНЕЗЕМУ В. В. Туров, Т. В. Крупська, А. П. Головань, Л. С. Андрійко, М. Т. Картель

Друк PDF

ЗВ’ЯЗУВАННЯ ВОДИ В КОМПОЗИТНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПОДРІБНЕНИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА НАНОКРЕМНЕЗЕМУ В. В. Туров, Т. В. Крупська, А. П. Головань, Л. С. Андрійко, М. Т. Картель

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 2, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.02.040

Абстракат:
Метою роботи було визначити вплив частинок гідроущільненого нанокремнезему у нейтральному і кислому середовищах на зв'язування води подрібненою модельною рослинною сировиною, в якості якої використовували квіти Hibiscus sabdariffa та Calendula officinalis. За даними мікрофотографій та 1Н ЯМР-спектроскопії на поверхні частинок подрібнених рослин формується плівка кремнезему, що здатна  впливати на їх гідратованість. Запропоновано схему, відповідно до якої за взаємодії кремнезему з поверхнею під впливом молекулярних сил частина води з внутрішніх порожнин рослинної сировини (радіус пор заповнених водою зменшується) переміщується в зону контакту компонентів композиту (радіус кластерів адсорбованої води зростає). Шляхом вивчення десорбції активних речовин з подрібнених лікарських рослин та їх композитів на основі вихідного та гідроущільненого кремнезему показано, що формування композиту істотно знижує швидкість десорбції. Мінімальна десорбція реєструється з композитних систем, утворених гідроущільненим кремнеземом. Вивчені композитні системи є перспективними для медико- біологічних досліджень.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua