Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home

ПРОБІТ-АНАЛІЗ ЗА ОЦІНКИ ФІТОТОКСИЧНОСТІ Cd, Pb, Cu, Zn Н. О. Риженко1, В. М. Кавецький

Друк PDF

ПРОБІТ-АНАЛІЗ ЗА ОЦІНКИ  ФІТОТОКСИЧНОСТІ Cd, Pb, Cu, Zn Н. О. Риженко1,   В. М. Кавецький

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 2, 2017
DOI: 10.15407/biotech10.02.067

Абстракт:
Мета роботи полягала у розробці нового підходу при оцінці фітотоксичності важких металів   (Cd, Zn, Cu, Pb), використовуючи пробіт-аналіз. Методи досліджень вкючали пробіт-аналіз, хроматографію  у тонкому шарі сорбенту, статистичні методи (розрахунок найменшої суттєвої різниці, кореляційний аналіз). Результатами досліджень були: графічні формалізації залежності «доза-ефект» з розрахунком фітотоксичних доз (PhLD50 та PhLD95) для Cd, Cu, Pb, Zn в умовах дерново-середньопідзолистого ґрунту за імпактного забруднення. За значенням PhLD50 проведено порівняльну оцінку фітотоксичності Cd, Cu, Pb, Zn по відношенню до ячменю ярого. Найбільш токсичним   виявився Cd. Таким чином,  ряд фітотоксичності важких металів  за величиною PhLD50 має вигляд: Cd>Cu> Pb>Zn. Величини PhD50, за якими  проведено оцінку фітотоксичності металів, складали для Cd – 50, Cu – 129, Pb – 537, Zn–603 мг/кг рухомих форм на дерново-середньопідзолистому ґрунті. Результати дослідження мають відношення до оцінки небезпеки металу і контролю за станом росту сільськогосподарських культур.

Повний текст PDF


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua