Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2017 № 2 БИОКОНВЕРСИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ШТАММАМИ Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 И Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 Т. П. Пирог, М. А. Шулякова, Л. В. Никитюк, С. И. Антонюк, И. В. Эль
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 2, 2017;  
DOI: 10.15407/biotech10.02.022
С. 22-33, бібліогр. 35, англ.
УДК: 759.873.088.5:661.185

БІОКОНВЕРСІЯ  ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ У ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ШТАМАМИ Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-50171, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 ТА Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

Т. П. Пирог,  М. О. Шулякова, Л. В. Никитюк, С. І. Антонюк, І. В. Ельперін

Національний університет харчових технологій, Київ

Метою  роботи було провести альтернативну переробку токсичних промислових відходів у поверхнево-активні речовини штамами Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-50171, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 та Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 для біоремедіації довкілля.

Штами вирощували у рідких середовищах, що містили як джерело вуглецю відпрацьовану (пересмажену) соняшникову олію, технічний гліцерол (відхід виробництва  біодизелю) та ароматичні сполуки. Синтез поверхнево-активних речовин оцінювали за індексом емульгування, умовною концентрацію   і концентрацією позаклітинних поверхнево-активних речовин, яку визначали ваговим методом після екстракції з супернатанту сумішшю метанолу і хлороформу. Концентрацію нафти  у воді та ґрунті визначали ваговим методом після екстракції гексаном.

Показано, що у разі збільшення концентрації інокуляту до 10−15%,  підвищення у 2 рази вмісту джерела азотного живлення у середовищі з 7−8% (об’ємна частка) технічного гліцеролу концентрація синтезованих R. erythropolis ІМВ Ас-5017, A. calcoaceticus ІМВ В-7241 і N. vaccinii ІМВ В-7405 поверхнево-активних речовин становила 3,4; 5,0 і 5,3 г/л відповідно, що у 1,6−1,7 разів вище порівняно з показниками на базовому середовищі з такою самою концентрацією субстрату. Максимальна концентрація поверхнево-активних речовин  (3,9−4,3 г/л), синтезованих A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на відпрацьованій соняшниковій олії  (4 %) досягалася за використання інокуляту, вирощеного на рафінованій олії.
Встановлено здатність R. erythropolis ІМВ Ас-5017, A. calcoaceticus ІМВ В-7241 і N. vaccinii ІМВ В-7405 розкладати ароматичні сполуки (фенол, нафталін, толуол, гексахлорбензол, бензойна та  N-фенілантранілова кислота) з одночасним синтезом позаклітинних метаболітів з поверхнево-активними та емульгувальними властивостями. За  присутності поверхнево-активних речовин у вигляді постферментаційної культуральної рідини (5−10%) ступінь деструкції комплексних з важкими металами (Сu2+, Cd2+, Pb2+, 0,01−0,5 мМ) нафтових забруднень у воді (3−6 г/л) і ґрунті (20 г/кг) через 20 діб становив 82−92%.

Біоконверсія промислових відходів у поверхнево-активні речовини для природоохоронних технологій дає змогу утилізувати токсичні відходи, знизити собівартість мікробних ПАР і забезпечити подвійний ефект очищення довкілля, який досягається під час виробництва і використання мікробних поверхнево-активних речовин.

Ключові слова: промислові відходи, мікробні поверхнево-активні речовини, ремедіація довкілля.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2017 № 2 БИОКОНВЕРСИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ШТАММАМИ Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 И Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 Т. П. Пирог, М. А. Шулякова, Л. В. Никитюк, С. И. Антонюк, И. В. Эль

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua