Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2016 № 5 ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТУ ЕМАР ІІ НА НА ФАКТОР НЕКРОЗУ ПУХЛИН ТА ІНТЕРФЕРОН Л. А. Коломієць-Бабенко, О. С. Богорад-Кобельська, М. Я. Співак, О. І. Корнелюк
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 5, 2016  
https://doi.org/ 10.15407/biotech9.05.018
С. 18-23, бібл. 11, англ.
УДК: 615.017: 576.385.5

ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТУ    ЕМАР ІІ НА   НА ФАКТОР НЕКРОЗУ ПУХЛИН ТА ІНТЕРФЕРОН

Л. А. Коломієць-Бабенко 1, 2, О. С. Богорад-Кобельська 3, М. Я. Співак 3, О. І. Корнелюк 1

1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київ
3 Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було встановити здатність нового нанокомпозитного препарату ЕМАР ІІ (ендотеліальний моноцитактивувальний поліпептид ІІ) впливати на експресію фактора некрозу пухлин та інтерферону in vitro. В експериментах використовували перевивні лінії клітин L929. Визначення рівня індукованого інтерферону в зразках середовища культивування проводили за допомогою методу мікротитрування на культурі клітин L929 проти тест-вирусу – везикулярного стоматиту. Токсичність речовини оцінювали за величиною її максимально витримуваної концентрації. Кількість ендотоксинів у нанокомпозитному препараті обчислювали методом гель-тромб-тесту. Встановлено діапазон концентрацій препарату, за яких відбувається продукування фактора некрозу пухлин. Під час перевірки нанокомпозитного препарату на наявність ліпополісахаридів встановлено, що вміст їх – менше 0,5 МОЕ/кг. Новий нанокомпозитний препарат ЕМАР ІІ здатен спричинити продукування фактора некрозу пухлин TNF- α за низьких концентрацій 1,56–25,00 мкг/мл (82,49–1370,00  Моль х 10–12).  Продукування інтерферону під впливом препарату виявлено не було. Отримані дані свідчать про перспективність використання цього препарату для лікування онкохворих..

Ключові слова: нанокомпозит ЕМАР ІІ, фактор некрозу пухлин – TNF-α, інтерферон.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2016 № 5 ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТУ ЕМАР ІІ НА НА ФАКТОР НЕКРОЗУ ПУХЛИН ТА ІНТЕРФЕРОН Л. А. Коломієць-Бабенко, О. С. Богорад-Кобельська, М. Я. Співак, О. І. Корнелюк

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua