Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2016 № 5 МОДИФІКАЦІЯ МЕМБРАННИХ ПРОТЕЇНІВ ЕРИТРОЦИТІВ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЕМ 1500 Н. Г. Землянських, Л. О. Бабійчук
Друк PDF

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 5, 2016  
https://doi.org/10.15407/biotech9.05.054
С. 54-63, бібл. 41, англ.
УДК: 576.314.6:577.322.23:576.524:57.043

МОДИФІКАЦІЯ МЕМБРАННИХ ПРОТЕЇНІВ ЕРИТРОЦИТІВ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЕМ 1500

Н. Г. Землянських, Л. О. Бабійчук

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Метою роботи було вивчення впливу поліетиленгліколю ПЕГ-1500 на активність Са2+-АТРази і зміну експресії поверхневого маркера CD44 у мембранах еритроцитів людини. Визначення активності Са2+-АТРази виконували в замкнутих тінях еритроцитів за рівнем накопичення неорганічного фосфору. Зміна експресії CD44 і кількості CD44+-еритроцитів оцінювали методом проточної цитометрії. Встановлено інгібування активності Са2+-АТРази, а також зниження рівня експресії СD44 і зменшення кількості СD44+-клітин, що відображає складні перебудови у мембранно-цитоскелетному комплексі еритроцитів під впливом ПЕГ-1500. Вплив ПЕГ-1500 на поверхневий маркер CD44 може бути опосередкований модифікацією протеїнів мембранно-цитоскелетного комплексу, про що свідчить посилення втрати CD44 мембранами в еритроцитах після застосування протеїнзшиваного реагента діаміду. Зниження активності Са2+-АТРази може сприяти підвищенню рівня внутрішньоклітинного Са2+ і призвести до модифікації взаємодій інтегральних протеїнів з компонентами цитоскелета, унаслідок чого може спричинити везикуляцію мембран і зниження експресії маркера СD44, який динамічно повʼязаний із цитоскелетом.

Ключові слова: Са2+-АТРаза, CD44, поліетіленгліколь, ерітроцити.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2016 № 5 МОДИФІКАЦІЯ МЕМБРАННИХ ПРОТЕЇНІВ ЕРИТРОЦИТІВ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЕМ 1500 Н. Г. Землянських, Л. О. Бабійчук

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua