Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2016 № 4 БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗНИКАЮЧОГО ВИДУ Crambe koktebelica (JUNGE) N. BUSCH. ТА ВПЛИВ АСЕПТИЧНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ in vitro НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ Н. О. Пушкарьова, М. С Каліста, М. А. Хархота, Д. Б. Рахметов, М. В. Кучук
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 4, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.04.019
С. , бібліогр. 31, англ.
УДК: 581.192: 502.4

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗНИКАЮЧОГО ВИДУ Crambe koktebelica (JUNGE) N. BUSCH. ТА ВПЛИВ АСЕПТИЧНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ in vitro НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Н. О. Пушкарьова 1, М. С Каліста 2, М. А. Хархота 3, Д. Б. Рахметов 4, М. В. Кучук 1

1 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
2 Національний науково-природничий музей НАН України, Київ
3 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К.Заболотного НАН України, Київ
4 Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ

Метою дослідження було створення ефективних протоколів поверхневої стерилізації насіння та подальшого розмноження зникаючого виду Crambe koktebelica (Junge) N. Busch в асептичній культурі та дослідження впливу застосування методів біотехнології (культивування in vitro) для збереження біологічного різноманіття на біохімічний склад рослин. Введення в асептичну культуру in vitro було проведено за розробленим авторами методом. Дослідження мікроклонального розмноження із бічних бруньок рослин дослідного виду проводили на живильному середовищі урасіге-Скуга, доповненому регуляторами росту в різних концентраціях. Вміст жирних кислот визначали методом газової хроматографії-маспектрофотометрії ефірів жирних кислот, отриманих із насіння та наземних органів рослин C. koktebelica, культивованих in vitro та in vivo. Антиоксидантну активність було визначено за 2.2-дифеніл-1-пікрилгідрацил методом. Вміст загального розчинного протеїну визначали методом Бредфорда, а вміст поліфруктанів — за здатністю кетоцукрів забарвлюватись у кислотному середовищі за наявності резорцину. В роботі використано рослини, вирощені в умовах in vitro та in vivo, і насіння C. koktebelica. В результаті було розроблено ефективний метод поверхневої стерилізації насіння, який давав змогу отримати 50% асептичних насінин, з яких у культурі in vitro проростало 45% насінин. Було визначено склад живильного середовища, що забезпечував ефективне мікроклональне розмноження рослин в асептичній культурі in vitro. На середовищі Мурасіге-Скуга, доповненому 1 мг/л 6-бензиламінопурину, з однієї бічної бруньки утворювалось 5,25 ± 0,50 пагонів. Також встановлено, що асептичні умови вирощування рослин C. Koktebelica сприяють збільшенню вмісту насичених жирних кислот та загального розчинного протеїну, однак призводять до зменшення вмісту поліфруктанів та знижують антиоксидантну активність. Отримані результати підтверджують ефективність використання методів біотехнології для збереження біорізноманіття та зумовлюють необхідність глибшого вивчення механізмів впливу культивування in vitro на біохімічний склад рослин.

Ключові слова: Crambe koktebelica, збереження біорізноманіття, культура in vitro.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2016 № 4 БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗНИКАЮЧОГО ВИДУ Crambe koktebelica (JUNGE) N. BUSCH. ТА ВПЛИВ АСЕПТИЧНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ in vitro НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ Н. О. Пушкарьова, М. С Каліста, М. А. Хархота, Д. Б. Рахметов, М. В. Кучук

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua