Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2016 № 2 РЕАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЕДСТАВНИКІВ ТРИБИ Triticеae L. Т. З. Москалець, С. П. Васильківський, В. К. Рибальченко
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 2, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.02.061
С. 61-69 , бібліогр. 30, англ.
УДК:  633.11.575.24

РЕАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЕДСТАВНИКІВ ТРИБИ Triticеae L.

Т. З. Москалець 1, С. П. Васильківський 1, В. К. Рибальченко 2

1 Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Досліджено механізми реалізації адаптації представників триби Triticеae L. за біохімічними маркерами. Показано, що посухостійкі представники триби  на субклітинному рівні характеризуються ідентифікацією алелів генів посухостійкості Dreb 1, глютенінів Glu-D1, гліадинів Glі-1В1, Glі-6D2, Glі-6D3, Glі-6В2 та високим вмістом протеїну в зерні (14,2‒18,0%). Слабопосухостійким рослинам притаманний підвищений статус супероксиддисмутазної, пероксидазної та каталазної активності листя. Встановлено, що критеріями морозо- і зимостійкості рослин є: нагромадження високого загального вмісту цукрів у вузлі кущення (26‒38 мг/г) як кріопротекторів і джерела енергії та економна витрата їх упродовж осінньо-зимового періоду. Екзогенним виявом високого рівня адаптивності рослинних організмів до різноманітних стресових умов зимового періоду є висока фотоперіодична чутливість, що виявляється у слабкій диференціації точки росту восени і пізньому відновленні весняної вегетації. Адаптаційні зміни на субклітинному рівні узгоджуються з показниками посухостійкості (високим індексом листкової пластинки, глянцевим покриттям, довготривалим зеленим забарвленням листка, наявністю остюків, значним приростом сухої маси за посушливих умов).

Ключові слова: Triticum аestivum L., Secale cereale L., Triticum trispecies Shulind, біохімічні маркери.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2016 № 2 РЕАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЕДСТАВНИКІВ ТРИБИ Triticеae L. Т. З. Москалець, С. П. Васильківський, В. К. Рибальченко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua