Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2016 № 2 α-L-рамнозидаза, Eupenicillium erubescens, Cryptococcus albidus, термостабілізація ензимів.
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 2, 2016  
https://doi.org/10.15407/biotech9.02.048
С. 48-54, бібл. 15, англ.
УДК: 577.158.54

ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЯ α-L-РАМНОЗИДАЗ Eupenicillium erubescens ТА Cryptococcus albidus ЗА ДОПОМОГОЮ ХІМІЧНИХ РЕАГЕНТІВ

О. В. Гудзенко, Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою  роботи  було  порівняльне  вивчення термостабільності  нативних  і  модифікованих різними методами α-L-рамнозидаз Eupenicillium erubescens і Cryptococcus albidus для  підвищення їхньої стабільності. Термоденатурацію нативних і модифікованих ензимів проводили за 65 0С, рН 5,2. Активність визначали за допомогою  п-нітрофеніл-α-L-рамнопіранозиду  та  нарингіну. Встановлено, що у разі стабілізації поліетиленгліколем 1500, декстранами 70 Т і 500 Т термостабільність  досліджуваних  α-L-рамнозидаз знижується, тимчасом як використання поліетиленгліколю 20000 сприяє збільшенню термостабільності ензиму E. erubescens на 280%, а C. albidus — на 150%. Порівняльне вивчення термостабільності  нативних  і  модифікованих целюлозою та її похідними α-L-рамнозидаз C. albidus та  E.  erubescens показало,  що  за  концентрацій целюлози 5–15 мкг/10 мкг протеїну спостерігається  захисний  вплив  полімерів  на ензими. Гідрофобна модифікація бурштиновим ангідридом також дає змогу в умовах досліду уповільнити  термоденатурацію  α-L-рамнозидаз.  Отримані  стабілізовані  α-L-рамнозидази C. albidus і E. erubescens можуть бути використані в біотехнологічних процесах.

Ключові слова: α-L-рамнозидаза, Eupenicillium erubescens, Cryptococcus albidus, термостабілізація ензимів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016

ТЕРМОСТАБІЛІЗАЦІЯ α-L-РАМНОЗИДАЗ Eupenicillium erubescens ТА Cryptococcus

albidus ЗА ДОПОМОГОЮ ХІМІЧНИХ РЕАГЕНТІВ

О. В. Гудзенко, Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було порівняльне вивчення термостабільності нативних і модифікованих різними методами α -L-рамнозидаз Eupenicillium erubescens і Cryptococcus albidus для підвищення їхньої стабільності. Термоденатурацію нативних і модифікованих ензимів проводили за 65 0С, рН 5,2. Активність визначали за допомогою п-нітрофеніл- α -L-рамнопіранозиду та нарингіну. Встановлено, що у разі стабілізації поліетиленгліколем 1500, декстранами 70 Т і 500 Т термостабільність досліджуваних α -L-рамнозидаз знижується, тимчасом як використання поліетиленгліколю 20000 сприяє збільшенню термостабільності ензиму E. erubescens на 280%, а C. albidus — на 150%. Порівняльне вивчення термостабільності нативних і модифікованих целюлозою та її похідними α -L- рамнозидаз C. albidus та E. erubescens показало, що за концентрацій целюлози 5–15 мкг/10 мкг протеїну спостерігається захисний вплив полімерів на ензими. Гідрофобна модифікація бурштиновим ангідридом також дає змогу в умовах досліду уповільнити термоденатурацію α -L-рамнозидаз. Отримані стабілізовані α -L-рамнозидази C. albidus і E. erubescens можуть бути використані в біотехнологічних процесах.

Ключові слова: α -L-рамнозидаза, Eupenicillium erubescens, Cryptococcus albidus, термостабілізація ензимів.

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2016 № 2 α-L-рамнозидаза, Eupenicillium erubescens, Cryptococcus albidus, термостабілізація ензимів.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua