Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 6 НАДЕКСПРЕСІЯ ДОМІНАНТ-НЕГАТИВНОЇ ФОРМИ ЕНЗИМУ IRE1 У СУБЛІНІЇ КЛІТИН H1299-shE6AP ПОСИЛЮЄ ТРАНСКРИПЦІЮ, ЩО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЕЛЕМЕНТУ ТЕПЛОВОГО ШОКУ Д. О. Цимбал, О. Г. Мінченко
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 6, 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.009
С. 9-15, бібліогр. 27, англ.
УДК: 577.112:616

НАДЕКСПРЕСІЯ ДОМІНАНТ-НЕГАТИВНОЇ ФОРМИ ЕНЗИМУ IRE1 У СУБЛІНІЇ КЛІТИН H1299-shE6AP ПОСИЛЮЄ ТРАНСКРИПЦІЮ, ЩО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЕЛЕМЕНТУ ТЕПЛОВОГО ШОКУ

Д. О. Цимбал, О. Г. Мінченко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було дослідження функції IRE1-залежної гілки сигнального шляху стресу ендоплазматичного ретикулуму в різних пухлинних клітинах. Для цього було створено кДНК-конструкції для експресії домінант-негативної форми ензиму IRE1 – dnIRE1 та цитозольного домену IRE1, злитих на С-кінці із c-Myc епітопом та 6xHis. Цими конструкціями було трансфіковано клітини недрібноклітинної карциноми легень сублінії H1299-shE6AP і за допомогою анти-с-Myc антитіл показано ефективну дозозалежну експресію протеїнів домінант-негативної форми та цитозольного домену IRE1. Для дослідження опосередкованої IRE1-транскрипції, залежної від елементу теплового шоку, клітини були повторно трансфіковані люциферазним репортером, який включав елемент теплового шоку. Встановлено, що надекспресія dnIRE1 у клітинах сублінії H1299-shE6AP призводить до вираженого індукування транскрипції, залежної від елементу теплового шоку. Це може свідчити про посилення експресії генів теплового шоку, які відіграють важливу роль в адаптації цих клітин до пригнічення активності нативного IRE1, ключового сенсорно-сигнального ензиму стресу ендоплазматичного ретикулуму, що знижує здатність пухлинних клітин до проліферації та модифікує експресію численних генів, включаючи велику кількість транскрипційних факторів.

Ключові слова: стрес ендоплазматичного ретикулуму, ензим IRE1, експресія рекомбінантних протеїнів, елемент теплового шоку, метод люциферазного репортера.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 6 НАДЕКСПРЕСІЯ ДОМІНАНТ-НЕГАТИВНОЇ ФОРМИ ЕНЗИМУ IRE1 У СУБЛІНІЇ КЛІТИН H1299-shE6AP ПОСИЛЮЄ ТРАНСКРИПЦІЮ, ЩО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЕЛЕМЕНТУ ТЕПЛОВОГО ШОКУ Д. О. Цимбал, О. Г. Мінченко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua