Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 6 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕАКТИВАЦІЇ УРЕАЗНОГО БІОСЕНСОРА ЗА ІНГІБІТОРНОГО АНАЛІЗУ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ С. Р. Будніков, О. О. Солдаткін, О. Л. Кукла, І. І. Хоменко, С. В. Дзядевич, О. П.,Солдаткін
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 6, 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.016
С. 16-22, бібліогр. 24, англ.
УДК: 602.1:53.082.9

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕАКТИВАЦІЇ УРЕАЗНОГО БІОСЕНСОРА ЗА ІНГІБІТОРНОГО АНАЛІЗУ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

С. Р. Будніков 1, 2, О. О. Солдаткін 1, 2, О. Л. Кукла 3, І. І. Хоменко 1, 4,
С. В. Дзядевич 1, 2,  О. П.,Солдаткін 1, 2

1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
3 Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ
4 Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України


Метою роботи було визначення умов оптимізації роботи уреазного біосенсора під час аналізу важких металів та можливості його реактивації. Як кондуктометричний перетворювач використовували диференційну пару золотих гребінчастих електродів, нанесених на керамічну підкладку. Роль біоселективної мембрани відігравала уреаза, коіммобілізована з бичачим сироватковим альбуміном за допомогою поперечного зшивання глутаровим альдегідом на поверхні кондуктометричного перетворювача. Для інгібіторного аналізу іонів важких металів підібрано оптимальну концентрацію субстрату – 1,0 мМ сечовини. Перевірено чутливість біосенсора до різних іонів важких металів та побудовано калібрувальні криві. Показано, що запропонований біосенсор характеризувався високою відтворюваністю сигналів до та після процесу інгібування з похибкою вимірювання менше 3%. Доведено можливість реактивації біоселективної мембрани розчином етилендіамінтетраоцтової кислоти після незворотного інгібування уреази важкими металами. Підібрано оптимальні умови реактивації біосенсорів, зокрема залежність рівня реактивації від часу та концентрації іонів важких металів у розчині. Встановлено, що, використовуючи додатковий етап реактивації біосенсорів після інгібування, можна значно підвищити селективність процедури біосенсорного визначення іонів важких металів.

Ключові слова: кондуктометричний перетворювач, біосенсор, уреаза, важкі метали, інгібіторний аналіз, реактивація ензиму.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 6 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕАКТИВАЦІЇ УРЕАЗНОГО БІОСЕНСОРА ЗА ІНГІБІТОРНОГО АНАЛІЗУ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ С. Р. Будніков, О. О. Солдаткін, О. Л. Кукла, І. І. Хоменко, С. В. Дзядевич, О. П.,Солдаткін

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua