Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 6 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНЫХ РЕЧОВИН ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 НА СУМІШІ ГЛЮКОЗИ ТА ГЛИЦЕРОЛУ Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук, К. А. Берегова, Н. В. Кудря
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 6, 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.023
С. 23-31, бібліогр. 17, англ.
УДК: 759.873.088.5:661.185

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНЫХ РЕЧОВИН ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 НА СУМІШІ ГЛЮКОЗИ ТА ГЛИЦЕРОЛУ

Т. П. Пирог 1,2, Т. А. Шевчук 1, К. А. Берегова 2, Н. В. Кудря 2

1 Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2 Національний університет харчових технологій, Київ

Метою роботи було визначення оптимального молярного співвідношення глюкози та гліцеролу для інтенсифікації синтезу поверхнево-активных речовин N.vaccinii ІМВ В-7405 на суміші енергетично нерівноцінних субстратів (глюкози і гліцеролу).

На основі теоретичних розрахунків енергетичних потреб синтезу поверхнево-активных трегалозомономіколатів та біомаси на енергетично дефіцитному субстраті (гліцерол) встановлено концентрацію енергетично надлишкової глюкози, що дає змогу підвищити ефективність конверсії вуглецю використовуваних субстратів у поверхнево-активні речовини. За молярного співвідношення концентрацій глюкози та гліцеролу 1,0:2,5 кількість синтезованих позаклітинних поверхнево-активних речовин була у 2,0−2,3 раза більша, ніж на відповідних моносубстратах.

Підвищення концентрації поверхнево-активних речовин на змішаному субстраті зумовлено збільшенням синтезу поверхнево-активних трегалозоміколатів, про що свідчило зростання в 1,2–5,7 раза активності ензимів їх біосинтезу (трегалозофосфатсинтази, фосфоенолпіруваткарбоксикінази, фосфоенолпіруватсинтетази) порівняно з культивуванням на моносубстратах глюкозі та гліцеролі . Отримані результати свідчать про доцільність використання суміші енергетично нерівноцінних ростових субстратів для підвищення синтезу вторинних метаболітів, а також про те, що високої ефективності таких змішаних субстратів може бути досягнено як за правильного вибору субстратів, так і коректного визначення молярного співвідношення їх концентрацій.

Ключові слова: Nocardia vacсinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, енергетично нерівноцінні субстрати.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 6 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНЫХ РЕЧОВИН ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 НА СУМІШІ ГЛЮКОЗИ ТА ГЛИЦЕРОЛУ Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук, К. А. Берегова, Н. В. Кудря

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua