Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 4 ВПЛИВ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК СТАНУМУ(IV) ТА ГЕРМАНІЮ (IV) НА АКТИВНІСТЬ ПЕПТИДАЗ Bacillus thuringiensis VAR. israelensis ІМВ В-7465 Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. Й., Шматкова Н. В.

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 4, 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.082
С. 82-91, бібліогр. 30, англ.
УДК: 541.49:546.47

ВПЛИВ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК СТАНУМУ(IV) ТА ГЕРМАНІЮ (IV) НА АКТИВНІСТЬ ПЕПТИДАЗ Bacillus thuringiensis VAR. israelensis ІМВ В-7465

Нідялкова Н. А.1, Варбанець Л. Д.1, Сейфулліна І. Й.2, Шматкова Н. В.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса

Метою роботи було дослідити вплив координаційних сполук стануму (IV) та германію (IV) на активність пептидаз 1 і 2 Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465. Вивчення впливу координаційних сполук на активність пептидаз здійснювали інкубуванням комплексів з ензимом та визначенням залишкової активності щодо колагену, еластину і фібрину. Було виявлено закономірності впливу комплексних сполук різної структури на активність пептидаз B. thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465. Комплекси Sn(IV) із саліцилоїлгідразонами ароматичних альдегідів підвищують колагеназну та еластазну активність. Заміна замісників в альдегідному фрагменті комплексів Sn(IV) з ізонікотиноїлгідразонами ароматичних альдегідів на менш полярні сприяла збільшенню еластазної активності обох ензимів, тимчасом як відсутність замісників дає змогу збільшити фібринолітичну активність пептидази 2. Різнометальні комплекси германію з ізонікотиноїлгідразоном саліцилового альдегіду, до складу яких входять цинк і кобальт, підвищували колагеназну активність пептидази 1, а також еластазну і фібринолітичну активність пептидази 2. Загалом усі досліджені комплекси можна розглядати як ефектори пептидаз B. thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465. Відмінність у впливі комплексів на активність обох ензимів зумовлена характеристиками будови координаційних сполук.

Ключові слова: комплекси стануму (IV) та германію (IV) із саліцилоїл- та ізонікотиноїлгідразонами ароматичних альдегідів, пептидази з колагеназною, еластазною і фібринолітичною активністю.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 4 ВПЛИВ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК СТАНУМУ(IV) ТА ГЕРМАНІЮ (IV) НА АКТИВНІСТЬ ПЕПТИДАЗ Bacillus thuringiensis VAR. israelensis ІМВ В-7465 Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. Й., Шматкова Н. В.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua