Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 4 ОДЕРЖАННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО АНАЛОГА SHB-EGF ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОЗОН–ТРАНСПОЗАЗА Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 4, 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015 
С. 98-107, бІбл. 19, укр.
УДК:  577(112+25+354.9)+57(085.2+086.2)
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.098

ОДЕРЖАННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО АНАЛОГА SHB-EGF ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОЗОН–ТРАНСПОЗАЗА

Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було одержання рекомбінантного аналога розчинної форми гепаринзв’язувального EGF-подібного ростового фактора sHB-EGF у клітинах евкаріотів із використанням генетичної системи на основі транспозонів. Застосовано методи рекомбінантних ДНК та одержання евкаріотичних клітин-продуцентів рекомбінантних протеїнів. У результаті одержали евкаріотичні клітини-продуценти рекомбінантного аналога секреторної форми гепаринзв’язувального фактора росту людини sHB-EGF на основі лінії НЕК293. Для отримання генетичних конструкцій, що кодують ген sHB-EGF, використовували невірусну систему експресії на основі транспозонів. Експерименти на мишах виявили можливість застосування одержаних генетичних конструкцій для пошуку підходів до використання sHB-EGF у генній терапії різноманітних патологічних станів.

Ключові слова: гепаринзв’язувальний фактор росту людини HB-EGF, транспозаза, рекомбінантні протеїни, ростові фактори.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015

DOI:

С. 98-107, библ. 19, укр.

УДК: 577(112+25+354.9)+57(085.2+086.2)

ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГОАНАЛОГА SHB-EGF ЧЕЛОВЕКА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСПОЗОН–ТРАНСПОЗАЗА

Короткевич Н. В., Лабынцев А. Ю., Колибо Д. В., Комисаренко С. В.

Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, Киев

Целью работы было получение рекомбинантного аналога растворимой формы гепаринсвязывающего EGF-подобного ростового фактора sHB-EGF в клетках эукариот с использованием генетической системы на основе транспозонов. Использованы методы рекомбинантных ДНК и получения эукариотических клеток-продуцентов рекомбинантных протеинов. В результате работы были получены эукариотические клетки-продуценты рекомбинантного аналога секреторной формы гепаринсвязывающего фактора роста человека sHB-EGF на основе линии НЕК293. Для получения генетических конструкций, кодирующих ген sHB-EGF, применяли невирусную систему экспрессии на основе транспозонов. Эксперименты на мышах показали возможность использования полученных генетических конструкций для поиска подходов применения sHB-EGF в генной терапии разнообразных патологических состояний.

Ключевые слова: гепаринсвязывающий фактор роста человека HB-EGF, транспозаза, рекомбинантные протеины, ростовые факторы.

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 4 ОДЕРЖАННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО АНАЛОГА SHB-EGF ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОЗОН–ТРАНСПОЗАЗА Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua