Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 4 ЗАСТОСУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК НА ОСНОВІ ОРТОВАНАДАТІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ІНАКТИВАЦІЇ РОСТУ АДЕНОКАРЦИНОМИ ЕРЛІХА Гольцев А. М.1, Бабенко Н. М.1, Гаевська Ю. О., Челомбітько О. В., Дубрава Т. Г., Бондарович M. О., Останков М. В., Клочков В. К., Кавок Н. С., Малюкін Ю. В., Віннік Ю. О.

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 4, 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015  
DOI:  10.15407/biotech8.04.113
С. 113-121, бібл. 35, англ.
УДК: 616-006-008.811.9:539.21-022.532

ЗАСТОСУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК НА ОСНОВІ ОРТОВАНАДАТІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ІНАКТИВАЦІЇ РОСТУ АДЕНОКАРЦИНОМИ ЕРЛІХА

Гольцев А. М.1, Бабенко Н. М.1, Гаевська Ю. О.1, Челомбітько О. В.1, Дубрава Т. Г.1, Бондарович M. О.1, Останков М. В.1, Клочков В. К.2, Кавок Н. С.2, Малюкін Ю. В.2, Віннік Ю. О.3

1Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
2Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків
3Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків

Метою роботи було дослідження особливостей росту аденокарциноми Ерліха in vivo після інкубації з наночастинками на основі ортованадатів рідкісноземельних металів сферичної, веретеноподібної і стрижнеподібної форми за різних концентрацій. Методом імунофлуоресценції здійснено кількісне оцінювання пухлинних прекурсорів різного ступеня диференціювання за наявністю фенотипових маркерів СD44, CD24, CD117 і Sca-1. Показано гальмування пухлинного процесу після передобробки клітин аденокарциноми Ерліха наночастинками усіх форм за вивчених концентрацій. Найбільшою мірою до гальмування росту пухлини були здатні веретеноподібні наночастинки за концентрації 0,875 г/л, що зумовлювало максимальну виживаність мишей-пухлиноносіїв. Показано істотний перерозподіл вмісту в зростаючій пухлині прекурсорів з вищезазначеними фенотиповими маркерами після передобобки перевивних клітин аденокарциноми Ерліха вивченими наночастинками. Встановлено прогностичну значущість коефіцієнта співвідношення CD44hi до CD117+-клітин в оцінці ефективності протипухлинної терапії.

Ключові слова: наночастинки, стовбурові ракові клітини, аденокарцинома Ерліха.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 4 ЗАСТОСУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК НА ОСНОВІ ОРТОВАНАДАТІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ІНАКТИВАЦІЇ РОСТУ АДЕНОКАРЦИНОМИ ЕРЛІХА Гольцев А. М.1, Бабенко Н. М.1, Гаевська Ю. О., Челомбітько О. В., Дубрава Т. Г., Бондарович M. О., Останков М. В., Клочков В. К., Кавок Н. С., Малюкін Ю. В., Віннік Ю. О.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua