Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 2 ВИКОРИСТАННЯ Agrobacterium-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН РОДИНИ COMPOSITAE. 2. Синтез біологічно активних сполук та рекомбінантних білків у трансгенних рослинах та «бородатих» коренях Н.А.Матвєєва
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Печатная версия)
ISSN 2410-776X (Электронная версия)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 2, 2015


"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015 
doi: 10.15407/biotech8.02.026
С. 26-35, библ.65, англ.
УДК: 575.222.7:581.1

ВИКОРИСТАННЯ Agrobacterium-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН РОДИНИ COMPOSITAE. ІІ. Синтез біологічно активних сполук  та рекомбінантних білків у трансгенних рослинах та «бородатих» коренях

Н.А.Матвєєва

Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України

Розглянуто  дані  літератури  і  власних досліджень автора щодо створення «бородатих» коренів  і  трансгенних  рослин  родини Compositae шляхом трансформації бактеріями Agrobacterium  rhіzogenes та  A.  tumefaciens з метою одержання біологічно активних сполук, у  тому  числі  рекомбінантних  протеїнів. Наведено результати генетичної трансформації рослин  Cichorium  intybus,  Lactuca  sativa, Artemisia annua, Artemisia vulgaris, Calendula officinalis,  Withania  somnifera,  а  також досліджень рівня  синтезу та  накопичення  артемізину,  флавоноїдів, поліфенолів,  фруктанів  та  інших  сполук  у трансгенних рослинах і «бородатих» коренях.

Отримані дані показують, що трансформовані рослини та «бородаті» корені рослин родини Compositae здатні синтезувати рекомбінантні сполуки  відповідно  до  перенесених  генів. Розроблення  технологій  одержання рекомбінантних  протеїнів,  а  також  інших біологічно активних сполук, що продукуються у  трансгенних  коренях  та  рослинах  родини складноцвітих,  може  набути  застосування у  медицині  та  ветеринарії  для  створення «рослинних» ліків з метою профілактики та лікування низки захворювань.

Ключові  слова: Compositae,  Agrobacterium tumerfaciens,  Agrobacterium  rhizogenes, трансгенні  рослини,  «бородаті»  корені, біологічно  активні  сполуки,  рекомбінантні протеїни.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015

DOI:

С. 9-, библ., англ.

УДК: 575.222.7:581.1

Проверить по 2-й верстке рус.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AGROBACTERIUM-ОПОСРЕДОВАННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА COMPOSITAE. ІІ. СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЯХ И «БОРОДАТЫХ» КОРНЯХ

Н. А. Матвеева

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Рассмотрены данные литературы и собственных исследований автора по созданию «бородатых» корней и трансгенных растений семейства Compositae путем трансформации бактериями Agrobacterium tumefaciens и A. rhizogenes с целью получения биологически активных соединений, включая рекомбинантные протеины. Приведены результаты генетической трансформации растений Cichorium intybus, Lactuca sativa, Artemisia annua, Artemisia vulgaris, Calendula officinalis, Withania somnifera, а также исследований по накоплению артемизина, флавоноидов, полифенолов, фруктанов и других соединений в трансгенных растериях и «бородатых» корнях. Полученные данные показывают, что трансформированные растения и «бородатые» корни растений, относящихся к семейству Compositae, могут синтезировать рекомбинантные протеины соответственно перенесенным генам. Разработка технологий получения рекомбинантных протеинов, а также других биологически активных соединений, продуцируемых в трансгенных корнях и растениях семейства сложноцветных, может найти применение в медицине и ветеринарии для создания «растительных» лекарств с целью профилактики и лечения ряда заболеваний.

Ключевые слова: Compositae, Agrobacterium tumerfaciens, Agrobacterium rhizogenes, трансгенные растения, «бородатые» корни, биологически активные соединения, рекомбинантные протеины.
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 2 ВИКОРИСТАННЯ Agrobacterium-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН РОДИНИ COMPOSITAE. 2. Синтез біологічно активних сполук та рекомбінантних білків у трансгенних рослинах та «бородатих» коренях Н.А.Матвєєва

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua