Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2015 № 2 ПРОБІОТИЧНІ ШТАМИ Bacillus amyloliquefaciens SUBSP. plantarum ЯК ПРОДУЦЕНТИ ПРОТЕЇНАЗ О. В. Мацелюх, Л. А. Сафронова, Л. Д. Варбанець
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 8, № 2, 2015


"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
doi: 10.15407/biotech8.02.084
С. 84-90, Бібліогр. 20, англ.
УДК: 577.152.34:577.151.5

ПРОБІОТИЧНІ ШТАМИ Bacillus amyloliquefaciens SUBSP. plantarum ЯК  ПРОДУЦЕНТИ ПРОТЕЇНАЗ

О. В. Мацелюх, Л. А. Сафронова, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології НАН України,  Київ

Протеолітичні ензими пробіотичних штамів роду Bacillus, так само як антибіотики, бактеріоцини та інші гідролітичні ензими, є одним із головних чинників, які визначають їхню біологічну активність, тому метою роботи було вивчення синтезу і властивостей протеаз двох штамів – Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum УКM В-5139 та УКM В-5140, що входять до складу пробіотика Ендоспорин. Культивування штамів проводили глибинним способом упродовж двох діб. На частково очищених препаратах протеаз вивчали залежність протеолітичної активності від фізико-хімічних параметрів реакційного середовища. Літичну активність визначали турбідиметричним методом. Штами Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum УКM В-5139 і УКM В-5140 на другу добу культивування синтезують метало- і серинову протеазу, відповідно. Оптимальні умови їхньої активності – за температури 37–40 оС і рН 6,5–7,0. Виділені протеази здатні лізувати живі клітини Staphylococcus aureus та Candida albicans. Показано наявність у штамів B. amyloliquefaciens subsp. plantarum УКМ В-5140 та УКМ В-5139, що входять до складу пробіотика ветеринарного призначення Ендоспорин, протеаз, здатних гідролізувати нативні нерозчинні протеїни (еластин, фібрин, колаген). Ці ензими у фізіологічних умовах виявляють літичну активність стосовно дріжджів і грампозитивних бактерій та можуть бути використані у біотехнології.

Ключевые слова: Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, пробіотики, протеїнази, літична активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2015 № 2 ПРОБІОТИЧНІ ШТАМИ Bacillus amyloliquefaciens SUBSP. plantarum ЯК ПРОДУЦЕНТИ ПРОТЕЇНАЗ О. В. Мацелюх, Л. А. Сафронова, Л. Д. Варбанець

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua