Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2014 № 6 ТЕРМОІНАКТИВАЦІЯ α-L-РАМНОЗИДАЗИ Eupenicillium erubescens О. В. Гудзенко, Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
doi: 10.15407/biotech7.06.023
С. 23-28, Бібліогр. 11, рос.
УДК: 577.158.54

ТЕРМОІНАКТИВАЦІЯ α-L-РАМНОЗИДАЗИ Eupenicillium erubescens

О. В. Гудзенко, Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Мета роботи — вивчення особливостей термоінактивації α-L-амнозидази Eupenicillium erubescens для подальшої розробки стратегії підвищення стабільності ензиму. Досліджено дві форми α-L-рамнозидази, одержані під час вирощування продуценту на різних джерелах вуглецю (рамноза та нарингін). Встановлено, що за температур вищих за 60 0С процес термоінактивації описується рівнянням першого порядку. З’ясовано, що стабільність α-L-рамнозидази з продуценту, вирощеного на нарингіні, визначається гідрофобними взаємодіями, які переважають над електростатичними. Показано, що агрегація ензимних молекул може зумовлювати їх термостабілізацію. Відзначено важливу роль залишків цистеїну та, можливо, катіону металу для підтримання активної форми α-L-рамнозидаз E. erubescens.

Ключові слова: Eupenicillium erubescens, α-L-рамнозидаза, термоінактивація, нарингін, рамноза.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2014 № 6 ТЕРМОІНАКТИВАЦІЯ α-L-РАМНОЗИДАЗИ Eupenicillium erubescens О. В. Гудзенко, Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua