Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2014 №5 ТЕРМОЧУТЛИВІСТЬ ЛІПОКСИГЕНАЗИ ТА ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Косаківська І. В., Бабенко Л. М, Скатерна Т. Д., Устинова А. Ю.
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 5, 2014
doi: 10.15407/biotech7.05.101
С. 101-107, Бібліогр. 27, рос.
УДК: 577.152.087:581.2

ТЕРМОЧУТЛИВІСТЬ ЛІПОКСИГЕНАЗИ ТА ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Косаківська І. В.1, Бабенко Л. М.1, Скатерна Т. Д.2, Устинова А. Ю.1

1Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ, Київ, Україна
2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ, Київ, Україна

Вивчено вплив температурного режиму на спектр пігментів і активність ліпоксигеназ проростків морозостійкого сорту Triticum aestivum L. Володарка. У 7-денних проростків кількість хлорофілу a після короткотривалого охолодження (+4 °С, 2 год) зменшувалась. Співвідношення хлорофіли a+b/каротиноїди зростало після короткотривалого прогріву (+40 °С, 2 год) з 10,9 до 18,5. У 14-денних проростків холодовий стрес викликав збільшення кількості хлорофілу a, співвідношення хлорофілів а/b збільшувалося з 2,13 до 2,97, водночас зменшувався вміст хлорофілу b і каротиноїдів. У надземній частині проростків виявлено дві ізоформи ліпоксигенази: ЛОГ-1 (рН 7,0) і ЛОГ-2 (рН 6,0), у коренях — одна 9-ЛОГ (рН 6,5). Після теплового і перехресного температурного впливу активність ліпоксигенази збільшувалась як у надземній частині, так і в коренях. Для 9-ЛОГ із коренів зафіксовано зниження активності після охолодження. Виявлені зміни в пігментному спектрі й активності ліпоксигенази розглядають як складові адаптивних реакцій на дію температурних флуктуацій. Одержані результати відкривають перспективу використання кількісних співвідношень фотосинтетичних пігментів та активності ліпоксигенази як маркерів відбору під час створення нових високотехнологічних сортів сільськогосподарських культур

Ключові слова: Triticum aestivum L., ліпоксигеназа, пігменти, температурний режим.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2014 №5 ТЕРМОЧУТЛИВІСТЬ ЛІПОКСИГЕНАЗИ ТА ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Косаківська І. В., Бабенко Л. М, Скатерна Т. Д., Устинова А. Ю.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua