Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2014 №4 УТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ ЯДРОВМІСНИМИ КЛІТИНАМИ КОРДОВОЇ КРОВІ ЗА КРІОКОНСЕРВУВАННЯ Рязанцев В. В., Бабійчук Л. А., Михайлова О. А., Зубов П. М.
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta"
Т. 7, № 4, 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
doi: 10.15407/biotech7.04.100
С. 100-106, Бібліогр. 60, англ.
УДК: 611-018.5.013.8:615.014.41

УТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ ЯДРОВМІСНИМИ КЛІТИНАМИ КОРДОВОЇ КРОВІ ЗА КРІОКОНСЕРВУВАННЯ

Рязанцев В. В., Бабійчук Л. А., Михайлова О. А., Зубов П. М.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Вивчено утворення активних форм кисню в різних популяціях ядровмісних клітин кордової крові за кріоконсервування. Методом цитофлуориметрії за допомогою барвника 2′,7′-дихлородигідрофлуоресцеїндіацетату здійснено оцінювання інтегрального вмісту активних форм кисню в ядровмісних клітинах кордової крові різних популяцій (лімфоцити, моноцити, гранулоцити) залежно від способу виділення, оброблення кріопротектором і заморожування, а також активності антиоксидантних ензимів до і після кріоконсервування за умов навантаження клітин екзогенними активними формами кисню, джерелами яких був пероксид водню. На підставі одержаних даних було показано, що виділення і кріоконсервування різних популяцій ядровмісних клітин кордової крові (лімфоцити, моноцити, гранулоцити) із застосуванням запропонованого методу, зокрема після виділення клітин в поліглюкіні й заморожування з 5% ДМСО, не призводить до істотного збільшення кількості внутрішньоклітинних активних форм кисню, при цьому активність антиоксидантних ензимів унаслідок інактивації екзогенного пероксиду водню зберігається на рівні, близькому до активності в цільній кордової крові. Найменш стійкою до дії факторів кріоконсервування є популяція гранулоцитів.

Ключові слова: ядровмісні клітини, кордова кров, кріоконсервування, активні форми кисню.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2014 №4 УТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ ЯДРОВМІСНИМИ КЛІТИНАМИ КОРДОВОЇ КРОВІ ЗА КРІОКОНСЕРВУВАННЯ Рязанцев В. В., Бабійчук Л. А., Михайлова О. А., Зубов П. М.

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua