Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2014 № 3 АКТИВАЦІЯ ПЛАЗМІНОГЕНУ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНОЮ СТРЕПТОКІНАЗОЮ ТА ЕФЕКТ ФІБРИНУ Є. І. Юсова
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta"
Т. 7, № 3, 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 3, 2014
doi: 10.15407/biotech7.03.033
С. 33-42, Бібліогр. 38, рос.
УДК: 577.151.4

АКТИВАЦІЯ ПЛАЗМІНОГЕНУ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНОЮ СТРЕПТОКІНАЗОЮ ТА ЕФЕКТ ФІБРИНУ

Є. І. Юсова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було вивчення плазміногенактиваторної активності 36 кДа-фрагмента стрептокінази, впливу на цей процес desAB-фібрину, а також низькомолекулярної стрептокінази на каталітичні властивості плазміну.

Фрагмент стрептокінази з молекулярною масою 36 кДа, у якого відсутні 63 N- і 34 С-кінцеві амінокислотні залишки, отримували із хімотрипсинового гідролізату нативної стрептокінази препаративним електрофорезом. Показано, що цей фрагмент активує Glu-плазміноген у розчині тільки за високих концентрацій реагуючих компонентів (2•10-7 М). Процес активації розпочинається після тривалого лаг-періоду і відбувається у 100 разів повільніше порівняно з нативною стрептокіназою. На відміну від нативної Glu-форми, активація частково деградованої Lys-форми проензиму та міні-плазміногену (Val442-плазміноген) відбувається за значно нижчої концентрації протеїнів (5•10-8 М), при цьому швидкість реакції з міні-плазміногеном є на порядок вищою, ніж із Lys-плазміногеном, і дорівнює 4,3•10-2 і 5,0•10-3 оп. од. •хв-1 відповідно. DesAB-фібрин ефективно збільшує швидкість активації Glu- та Lys-плазміногену 36 кДа-стрептокіназою і практично не впливає на швидкість активації міні-плазміногену. Низькомолекулярна стрептокіназа, на відміну від нативної, не впливає на амідазну та фібринолітичну активність плазміну і не захищає ензим від інгібування α2-антиплазміном. Плазмін за присутності цього фрагменту стрептокінази не виявляє активаторної активності стосовно плазміногену. Із результатів цих досліджень випливає, що за активації плазміногену низькомолекулярною стрептокіназою за присутності desAB-фібрину певна ділянка молекули фібрину виконує функцію N-кінцевого пептиду нативної стрептокінази, індукуючи в проензимі конформаційні зміни, необхідні для швидкого утворення комплексу з 36 кДа-стрептокіназою і формування активного центра в молекулі проензиму цією формою стрептокінази.

Ключові слова: стрептокіназа, 36 кДа-фрагмент стрептокінази, плазміноген, фібрин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2014 № 3 АКТИВАЦІЯ ПЛАЗМІНОГЕНУ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНОЮ СТРЕПТОКІНАЗОЮ ТА ЕФЕКТ ФІБРИНУ Є. І. Юсова

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua