Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 5 СКРИНІНГ ШТАМІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ — ПРОДУЦЕНТІВ ПЕРОКСИДАЗИ Т. Є. Волошко, О. В. Федотов
Друк PDF

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

Biotechnologia Acta
Т. 6, № 5, 2013


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 5, 2013
doi: 10.15407/biotech6.05.137
С. 137-142, Бібліогр.21, укр.
УДК: 582.28:577.158

СКРИНІНГ ШТАМІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ — ПРОДУЦЕНТІВ ПЕРОКСИДАЗИ

Т. Є. Волошко, О. В. Федотов

Донецький національний університет, Україна

Наведено результати вивчення пероксидазної активності штамів ксилотрофних базидіоміцетів у динаміці росту за поверхневого культивування на рідкому глюкозопептонному середовищі. Об’єктами дослідження були 57 штамів, 5 із яких належать до 5 видів порядку Polyporales, а 52 — до 7 видів порядку Agaricales. З метою пошуку активних продуцентів пероксидази штами культивували поверхнево на рідкому глюкозопептонному середовищі. Накопичення абсолютно сухої біомаси визначали ваговим методом, вміст водорозчинних протеїнів та пероксидазну активність — спектрофотометричними методами. За результатами досліджень встановлено рівень накопичення абсолютно сухої біомаси та пероксидазної активності штамів на 9- та 12-ту добу росту. Це дало змогу відібрати штами, зокрема Agrocybe cylindracea 167, Pleurotus ostreatus Р-кл, Agrocybe cylindracea 960 та 218, з високою пероксидазною активністю як у міцелії, так і в культуральному фільтраті. Як активні продуценти пероксидази ці штами можуть бути використані в біотехнології одержання препаратів ензимів.

Ключові слова: базидіоміцети, пероксидазна активність, міцелій, культуральний фільтрат.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 5 СКРИНІНГ ШТАМІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ — ПРОДУЦЕНТІВ ПЕРОКСИДАЗИ Т. Є. Волошко, О. В. Федотов

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua