Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 4 ОДЕРЖАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ ДО ХОЛЕРНОГО ТОКСИНУ І ТЕРМОЛАБІЛЬНОГО ЕНТЕРОТОКСИНУ E. coli ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ БІПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТОКСИНІВ У ОБ’ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Є. В. Гришин, Т. І. Валякіна
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
т. 6, № 4, 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
doi: 10.15407/biotech6.04.019
С. 19-32, Бібліогр. 16, рос.
УДК: 602.68:615.372

ОДЕРЖАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ ДО ХОЛЕРНОГО ТОКСИНУ І ТЕРМОЛАБІЛЬНОГО ЕНТЕРОТОКСИНУ E. coli ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ БІПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТОКСИНІВ У ОБ’ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Є. В. Гришин, Т. І. Валякіна

Федеральна державна бюджетна установа науки
Інститут біоорганічної хімії ім. академіків М.М. Шемякіна і
Ю.А. Овчинникова Російської академії наук, Москва, Російська Федерація

Отримано моноклональні антитіла до холерного токсину і термолабільного ентеротоксину E. coli, які перехресно не взаємодіють зі спорідненим токсином. Підібрано пари антитіл для кількісного визначення цих токсинів у «сендвіч»-варіанті імуноензимного аналізу і біплексному імунофлуоресцентному аналізі із застосуванням технології хМАР (Luminex). Мінімальні детектовані концентрації холерного токсину і термолабільного ентеротоксину E. coli, що їх визначено у форматі «сендвіч»-імуноензимного аналізу ? 0,2 і 0,4 нг/мл, значно вищі за відповідні ве личини уформаті біплексного аналізу ?0,01 нг/мл і 0,08 нг/мл. Присутність у пробах молока, бульйону та води з відкритого водоймища, а також носоглоткових змивів не справляє впливу на величини мінімально детектованих концентрацій холерного токсину, які визначено обома методами. В аналогічних пробах, що містять термолабільний ентеротоксин, вони зростали порівняно з відповідними показниками для контрольного буфера.

Ключові слова: імуноензимний аналіз, сендвіч-аналіз, мультиплексний імунофлуорес центний аналіз, хМАР-аналіз, моноклональні антитіла, мінімальна концентрація, що детектується, холерний токсин, термолабільний ентеротоксин E. coli.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 4 ОДЕРЖАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ ДО ХОЛЕРНОГО ТОКСИНУ І ТЕРМОЛАБІЛЬНОГО ЕНТЕРОТОКСИНУ E. coli ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ БІПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТОКСИНІВ У ОБ’ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Є. В. Гришин, Т. І. Валякіна

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua