Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 3 БАКТЕРІЇ РОДУ NOCАRDIA ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ Т. П. Пирог, Д. І. Хом’як, Н. А. Гриценко, А. П. Софілканич, А. Д. Конон, Х. А. Покора
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 6, № 3, 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 3, 2013
doi: 10.15407/biotech6.03.023
С. 23-35, бібл. 55, укр.
УДК: 759.873.088.5:661.185

БАКТЕРІЇ РОДУ NOCАRDIA ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Т. П. Пирог, Д. І. Хом’як, Н. А. Гриценко,
А. П. Софілканич, А. Д. Конон, Х. А. Покора

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Наведено дані літератури та результати проведених авторами експериментів, що стосуються біотехнологічного потенціалу бактерій роду Nocаrdia. Розглянуто використання цих мікроорганізмів як деструкторів аліфатичних (октан, пентадеканол, ейкозан, октакозан, гексатриаконтан, пристан), ароматичних (фенол, октилбензен, фенатрен, антрацен), нітроароматичних (4-нітрофенол), гетероциклічних (піридин, ?-піколін) вуглеводнів. Показано перспективи застосування нокардій у процесах біотрансформації речовин (утворення даїдзену, ібупрофену, нікотинової кислоти) та синтезу деяких використовуваних на практиці метаболітів, зокрема антимікробних і цитотоксичних речовин (аяміцин, трансвалецин А, нокатіоцин, бразилібактин А, нокарацини та ін.), а також речовин з поверхнево-активними й емульгувальними властивостями.

Підсумовано експериментальні результати щодо оптимізації умов культивування ізольованого із забрудненого нафтою ґрунту штаму нафтоокиснювальних бактерій Nocardia vaccinii K-8 та інтенсифікації синтезу поверхнево-активних речовин на гліцеролі — побічному продукті виробництва біодизеля. Встановлено здатність штаму К-8 асимілювати деякі ароматичні сполуки (фенол, бензол, толуол, нафталін, гексахлорбензол, сульфанілова та N-фенілантранілова кислоти, 0,3–0,5%). Показано, що через 30 діб максимальний ступінь деструкції (94–98%) нафти (2,6 г/л) у воді спостерігався за оброблення суспензією клітин N. vaccinii K-8 (9,8?107 КУО/мл), тимчасом як для очищення забрудненого нафтою ґрунту (20 г/кг) ефективнішим виявився препарат поверхнево-активних речовин (100–300 мл/кг) у вигляді постaферментаційної культуральної рідини (деструкція 74–83% нафти). Встановлено, що поверхнево-активним речовинам (0,085–0,85 мг/мл) та іншим позаклітинним метаболітам штаму К-8 притаманна антимікробна дія щодо низки фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, кількість яких за присутності досліджуваних речовин знижувалась на 80–100%.

Ключові слова: бактерії роду Nocardia, деградація нафтових забруднень, біотрансформація, антибіотики, поверхнево-активні речовини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 3 БАКТЕРІЇ РОДУ NOCАRDIA ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ Т. П. Пирог, Д. І. Хом’як, Н. А. Гриценко, А. П. Софілканич, А. Д. Конон, Х. А. Покора

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua