Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 3 ?-АМІЛАЗИ Aspergillus flavus var. oryzae І Bacillus subtilis: CУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО НИЗКИ ХІМІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 6, № 3, 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 3, 2013
doi: 10.15407/biotech6.03.036
С. 36-45, бібл. 32, укр.
УДК: 577.152.32

α--АМІЛАЗИ Aspergillus flavus var. oryzae І Bacillus subtilis: CУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО НИЗКИ ХІМІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

К. В. Авдіюк,  Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ

Вивчено здатність α--амілаз двох продуцентів — Aspergillus flavus var. oryzae 80428 і Bacillus subtilis 147 розщеплювати різні вуглеводвмісні субстрати, зокрема мальтозу, сахарозу, трегалозу, декстрин, α- та β-циклодекстрин, амілозу, амілопектин, глікоген, пулулан, розчинний картопляний, нерозчинний картопляний, кукурудзяний, пшеничний крохмалі, декстран 500. Показано, що досліджені ензими відрізняються за субстратною специфічністю. α--Амілаза A. flavus var. oryzae 80428 найефективніше гідролізує розчинний картопляний і пшеничний крохмалі, тоді як α--амілаза B. Subtilis 147 — тільки пшеничний. Ензими обох продуцентів не розщеплюють мальтозу, β-циклодекстрин і декстран 500. Дуже низьку здатність до гідролізу пулулану виявлено в α-амілази A. flavus var. oryzae 80428, тимчасом як α-амілаза B. subtilis 147 взагалі не діє на нього. Найнижчі значення константи Міхаеліса для обох ензимів спостерігаються під час розщеплення глікогену, що свідчить про найвищу афінність саме до цього субстрату. Вивчення впливу хімічно активних речовин на активність досліджених ензимів показало, що α-амілази A. flavus var. oryzae 80428 і B. subtilis 147 є стійкими до сечовини, дезоксихолевої кислоти, Твіну-80, Тритону Х-100 та пероксиду водню, тобто вони є конкурентоспроможними порівняно з раніше описаними ензимами. Це уможливлює у майбутньому використання цих ензимів у різних галузях промисловості, передусім у виробництві мийних засобів.

Ключові слова: Aspergillus flavus var. oryzae, Bacillus subtilis, α-амілаза, субстратна специфічність, константа Міхаеліса, хімічно активні речовини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 3 ?-АМІЛАЗИ Aspergillus flavus var. oryzae І Bacillus subtilis: CУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО НИЗКИ ХІМІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua