Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 2 ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens О. А. Кіпріанова, Л. Д. Варбанець, В. В. Шепелевич, С. І. Войчук
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 6, № 2, 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 2, 2013
doi: 10.15407/biotech6.02.068
С. 68-73, бібл. 7, рос.
УДК: 579.841.11 : 577.114.083 : 578.865.1

ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens

О. А. Кіпріанова1, Л. Д. Варбанець1, В. В. Шепелевич2, С. І. Войчук1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зі штамів Pseudomonas chlororaphis subsp.aureofaciens УКМ В-111 і В-306 — компонентів інсектофунгіцидного біопрепарату гаупсин — одержано ліпополісахариди та їхні фракції і досліджено їхню активність щодо вірусу тютюнової мозаїки. Ліпополісахариди із клітин штамів В-111 і В-306 виявились високоактивними противірусними агентами і пригнічували інфекційність вірусу тютюнової мозаїки на трьох видах рослин-індикаторів у концентрації від 0,001 до 10 мг/мл. Перша фракція ліпополісахаридів (О-специфічні бічні ланцюги) обох штамів не пригнічувала вірус тютюнової мозаїки, а часто й стимулювала його репродукцію. Водночас олігосахариди кору (друга і третя фракції ліпополісахаридів) різною мірою гальмували розвиток вірусної інфекції. За даними електронної мікроскопії, за безпосереднього контакту ліпополісахаридів із вірусом in vitro віріони «склеювалися», утворюючи «зв’язки», тимчасом як у контролі спостерігали окремі вільні вірусні частинки, що свідчить про пряму взаємодію між ліпополісахаридами штамів P. chlororaphis subsp. aureofaciens та вірусом тютюнової мозаїки.

Ключові слова: ліпополісахариди Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens, вірус тютюнової мозаїки, зниження інфекційності, електронна мікроскопія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 2 ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens О. А. Кіпріанова, Л. Д. Варбанець, В. В. Шепелевич, С. І. Войчук

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua