Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 1 ПРОБІОТИКИ НА ОСНОВІ ТРАНСГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ С. А. Старовойтова, О. І. Скроцька
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta

Т. 6, № 1, 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
doi: 10.15407/biotech6.01.034
С. 34-45, Бібліогр. 61, рос.
УДК: 579.864.1:615.331

ПРОБІОТИКИ НА ОСНОВІ ТРАНСГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

С. А. Старовойтова, О. І. Скроцька

Національний університет харчових технологій, Київ

Розглянуто сучасні тенденції створення рекомбінантних мікроорганізмів для одержання на їх основі нових ефективних біопрепаратів (пробіотиків) з розширеним спектром біологічних та терапев тичних властивостей. Приділено увагу основним родам бактерій, перспективних для створення рекомбінантних
пробіотиків, а саме: Lactococcus, Bifidobacterium, Bacillus, Escherichia. Подано характеристику основних вітчизняних і зарубіжних генно-модифікованих штамів, які вже сьогодні широко використовують для одержання ефективних біопрепаратів. Висвітлено деякі з основних напрямів і методів створення генно-модифікованих штамів, які застосовують у виробництві препаратів для лікування і профілактики захворювань, за яких раніше цю групу фармацевтичних засобів не використовували. Приділено увагу питанню безпеки застосування пробіотиків на основі генно-модифікованих штамів. Біопрепарати медичного та ветеринарного призначення на основі рекомбінантних мікроорганізмів з доведенною безпекою можна спрямовано й ефективно застосовувати для лікування і профілактики різноманітних захворювань, починаючи від дисбактеріозу і закінчуючи серцево-судинними захворюваннями. Ефектив ність лікування останніх зумовлена здатністю деяких пробіотичних мікроорганізмів знижувати рівень сироваткового холестеролу в організмі господаря.

Ключові слова: генно-модифіковані мікроорга нізми, рекомбінантні пробіотики, бацили, біфідобактерії, лактококи, біопрепарати.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 1 ПРОБІОТИКИ НА ОСНОВІ ТРАНСГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ С. А. Старовойтова, О. І. Скроцька

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua