Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 1 ВМІСТ ВІЛЬНОГО ПРОЛІНУ В ТКАНИНАХ СОНЯШНИКУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРФОГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ in vitro Є. Сергєєва, А. Г. Комісаренко, Л. І. Броннікова, С. І. Михальська, О. М. Тищенко
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
т. 6, №. 1, 2013


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
doi: 10.15407/biotech6.01.113
С. 113-118, Бібліогр. 25, рос.
УДК: 581.143.6

ВМІСТ ВІЛЬНОГО ПРОЛІНУ В ТКАНИНАХ СОНЯШНИКУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРФОГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ in vitro

Є. Сергєєва, А. Г. Комісаренко, Л. І. Броннікова, С. І. Михальська, О. М. Тищенко

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

Широке розповсюдження методів біотехнології рослин значною мірою стримується низькою частотою регенерації тканин in vitro. Проблемними й дотепер лишаються питання, пов’язані з пошуком експлантатів з активною та стабільною індукцією пагоноутворення. Відомо, що динамічні зміни вмісту вільного проліну можуть бути пов’язані з процессами росту та розвитку in vivo й in vitro. In vitro пророщували зрілі сім’янки соняшника (H.annuиs L.) і вимірювали вміст вільного проліну в соматичних тканинах, які різняться за регенераційною здатністю. Досліджували такі типи експлантатів: сім’ядолі 1- та 4-добових проростків; первинний експлантат, підготовлений для індукції пагоноутворення (сегмент 4-добового проростка); первинні експлантати з початком та за відсутності морфогенезу після 6 діб вирощування на середовищі для регенерації; регенерант та відповідний йому експлантат у момент відділення проростка; експлантат через 10 діб після відокремлення рослини. Максимальний рівень проліну було відзначено лише в експлантатах, де відбувався морфогенез. Висловлюється припущення про ймовірну участь проліну в процесах органогенезу в соняшнику in vitro. Показник вмісту вільного проліну може бути використаний для первинного скринінгу тканин соняшнику, потенційно здатних до органогенезу in vitro.

Ключові слова: H. annuus L., культура in vitro, регенерація, пагоноутворення, пролін.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 1 ВМІСТ ВІЛЬНОГО ПРОЛІНУ В ТКАНИНАХ СОНЯШНИКУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРФОГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ in vitro Є. Сергєєва, А. Г. Комісаренко, Л. І. Броннікова, С. І. Михальська, О. М. Тищенко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua