Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2013 № 1 ВПЛИВ МАГНIТНОГО ПОЛЯ НА АКТИВНIСТЬ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ПРИ БРОДІННІ ВИНОГРАДНОГО СУСЛА В. М. Байрактар
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 6, № 1, 2013


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
doi: 10.15407/biotech6.01.125
С. 125-137, Бібліогр. 22, англ.
УДК: 663.125:663.222.061:663.252.4

ВПЛИВ МАГНIТНОГО ПОЛЯ НА АКТИВНIСТЬ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ПРИ БРОДІННІ ВИНОГРАДНОГО СУСЛА

М. Байрактар

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Оброблення дріжджових культур з використанням магнітного поля дає змогу краще з’ясувати дію магнітного поля на активність ензимів, коливання концентрації макро- і мікроелементів у дріжджових культур. Вивчали дві групи дріжджів: лабораторні дріжджові культури, виділені з регіональних виноградних сусел, та комерційні (виробничі) культури дріжджів, які зазвичай використовують у виноробстві. Обидві групи дріжджів було досліджено за біохімічними показниками під впливом магнітного поля і без такого впливу. Використовували такі параметри частоти магнітного поля: 160 Гц, інтенсивність — 5 мТл, час експозиції 30 хв. Ґрунтуючись на наших лабораторних дослідженнях, дріжджові культури якi не піддавали обробленню магнітним полем, мали високу кореляцію між активністю ензимів алкогольдегідрогенази і кокарбоксилази. Групи дріжджів, які було піддано обробленню магнітним полем, мали високу кореляцію між активністю алкогольдегідрогенази, аланінамінотрансферази, амілази і фосфатази. Морфологія дріжджів Saccharomyces cerevisiae показала, що через 24 год після оброблення магнітним полем виявляли від 30 до 70% загиблих дріжджових  клітин (підтверджено фарбуванням за Гра мом). Однак ті дріжджові культури, які залишилися живі й були вміщені у виноградне сусло, показували посилення ензиматичної активності та високу кореляцію між концентраціями калію і кальцію, а також калію і магнію.

Ключові слова: Saccharomyces cerevisiae, акти вність ензимів, макро-і мікроелементи, біотехнологія вина.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2013 № 1 ВПЛИВ МАГНIТНОГО ПОЛЯ НА АКТИВНIСТЬ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ПРИ БРОДІННІ ВИНОГРАДНОГО СУСЛА В. М. Байрактар

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua