Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2012 № 6 ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИРОВАТКОВИХ АНТИТІЛ З РЕКОМБІНАНТНИМ АНАЛОГОМ ГЛІКОПРОТЕЇНУ G ВІРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ 2-ГО ТИПУ Л. М. Коршун, Г. В. Ковтонюк, Л. М. Мойса, О. К. Кисельова, Л. О. Ганова, М. І. Вудмаска, М. Я. Співак
Друк PDF

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 5, № 6, 2012

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 6, 2012
С. 57-65, бібл. 21, рос.
УДК 557.77.51.03

ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИРОВАТКОВИХ АНТИТІЛ З РЕКОМБІНАНТНИМ АНАЛОГОМ ГЛІКОПРОТЕЇНУ G ВІРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ 2-ГО ТИПУ

Л. М. Коршун, Г. В. Ковтонюк, Л. М. Мойса, О. К. Кисельова, Л. О. Ганова,
М. І. Вудмаска, М. Я. Співак

НВК «Діапроф-Мед», Київ
Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Визначали параметри специфічної взаємодії, такі як афінність та авідність, сироваткових IgG у процесі формування імунокомплексу з рекомбінантним антигеном вірусу простого герпесу 2-го типу.

У ході проведених досліджень було встановлено, що всі позитивні до цього вірусу сироватки містять високоафінні антитіла (показник ступеня константи афінності знаходився у діапазоні 107–108 М–1). Найбільше значення індексу авідності (81,15±11,15)% спостерігали в антитіл сироватки № 2, а у зразків № 1 та № 3 ці значення були нижчими: (62,50±15,50)% та (65,0±15,10)%, відповідно, хоча достовірна різниця між ними була відсутня (Р > 0,05). Отримані результати оцінки авідності цих сироваток добре узгоджувались із теоретичними значеннями констант афінності, які визначали у форматі непрямого імуноензимного аналізу згідно з методом Фріге та ін. з вико ристанням рівнянь Скетчарда, Клотца, а також рівняння Стівенса.

Для однієї із сироваток (№4) встановлено розбіжність між величиною афінності та рівнем авідності антитіл. Так, значення константи афінності, розраховане за допомогою рівняння Стівенса, становило (2,08±0,25)•108 М–1, при цьому індекс авідності імуноглобулінів (23,50±6,50)% був достовірно нижчим (Р < 0,05) порівняно з високоавідними сироватками.

Одержані результати є вагомим внеском в удосконалення існуючих методів лабораторної діагностики вірусу простого герпеса, а також виявлення вірусспецифічних антитіл у сироватці крові.

Ключові слова: вірус простого герпесу 2-го типу, імуноензимний аналіз, константа афінності, авідність антитіл.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2012 № 6 ПАРАМЕТРИ СПЕЦИФІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИРОВАТКОВИХ АНТИТІЛ З РЕКОМБІНАНТНИМ АНАЛОГОМ ГЛІКОПРОТЕЇНУ G ВІРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ 2-ГО ТИПУ Л. М. Коршун, Г. В. Ковтонюк, Л. М. Мойса, О. К. Кисельова, Л. О. Ганова, М. І. Вудмаска, М. Я. Співак

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua