Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2012 № 4 КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ — АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ. ІV. ЦЕЛОБІАЗНА АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ФІЛЬТРАТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ К. Г. Древаль, М. І. Бойко
Друк PDF

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 5, № 4, 2012

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 4, 2012
С. 82-87, бібл. 14, укр.
УДК 577.152.321+663.11

КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ —
АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ.
ІV. ЦЕЛОБІАЗНА АКТИВНІСТЬ
КУЛЬТУРАЛЬНИХ ФІЛЬТРАТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ

К. Г. Древаль, М. І. Бойко

Донецький національний університет

Проведено підбір умов культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлаз — за зміною рН живильного середовища (від 3 до 9 рН з інтервалом 1 од) і температури (значення змінювались від 24 оС до 36 оС з інтервалом 2 оС) з метою збільшення синтезу ними целобіази (КФ 3.2.1.21). Ензиматичну активність визначали стосовно целобіози. Встановлено, що оптимальною початковою кислотністю живильного середовища для штамів Д-1, А-Дон-02 Irpex lacteus є рН 3, для Sh-1 Stereum hirsutum — рН 5, для К-1 Irpex lacteus та AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa — рН 6; оптимальною температурою культивування — 26 оС для штаму К-1 Irpex lacteus, 28 оС — для Д-1 Irpex lacteus, 30 оС — для AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa та 32 оС — для штамів А-Дон-02 Irpex lacteus і Sh-1 Stereum hirsutum. У результаті підбору умов культивування значення целобіазної активності зросли в 1,11 раза для штаму А-Дон-02 Irpex lacteus та в 3,82 раза — для К-1 Irpex lacteus. Водночас унаслідок оптимізації умов культивування питома целобіазна активність штаму Д-1 Irpex lacteus зросла в 1,31 раза, А-Дон-02 Irpex lacteus — в 1,78 раза, К-1 Irpex lacteus — у 2,67 раза та штаму AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa — у 2,79 раза. Штам J-2An Phellinus pomaceus не виявив активності целобіази в жодному варіанті досліду. Максимальну целобіазну активність для культур Д-1 Irpex lacteus та Sh-1 Stereum hirsutum встановлено на 7-му добу культивування, а для культур К-1, А-Дон-02 Irpex lacteus та AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa — на 14-ту добу експерименту.

Ключові слова: базидіоміцети, целобіаза, температура культивування, кислотність середовища, оптимізація, Irpex lacteus, Stereum hirsutum, Daedaleopsis confragosa f. confragosa, Phellinus pomaceus.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2012 № 4 КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ — АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ. ІV. ЦЕЛОБІАЗНА АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ФІЛЬТРАТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ К. Г. Древаль, М. І. Бойко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua