Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2012 № 3 КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ – АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ. ІІІ. ЕНДОГЛЮКАНАЗНА АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ФІЛЬТРАТІВ СТОСОВНО ГІДРОКСІЕТИЛЦЕЛЮЛОЗИ К. Г. Древаль, М. І. Бойко
Друк PDF

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 5, № 3, 2012


Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 91-97, Бібліогр. 25, укр.
УДК: 577.152.321+663.11

КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ – АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ.
ІІІ. ЕНДОГЛЮКАНАЗНА АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ФІЛЬТРАТІВ СТОСОВНО  ГІДРОКСІЕТИЛЦЕЛЮЛОЗИ

К. Г. Древаль, М. І. Бойко

Донецький національний університет

Проведено підбір умов культивування базидіоміцетів – активних продуцентів целюлозолітичних ензимів за факторами рН живильного середовища (значення змінювалися від 3 до 9 рН з інтервалом 1 од) і температури (значення варіювали від 24 ?С до 36 ?С з інтервалом 2 ?С). Визначали активність ендоглюканази (КФ 3.2.1.4) щодо гідроксіетилцелюлози. Встановлено, що оптимальною початковою кислотністю живильного середовища для штамів К-1, А-Дон-02, Д-1 Irpex lacteus та AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa є рН 7, а для штаму Sh-1 Stereum hirsutum – рН 5; оптимальна температура культивування для штамів Д-1 Irpex lacteus та Sh-1 Stereum hirsutum – 30 ?С, для А-Дон-02 Irpex lacteus – 32 ?С, для AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa – 34 ?С, а для штаму К-1 Irpex lacteus – 36 ?С. У результаті оптимізації умов культивування значення ендоглюканазної активності зросли в 1,43 раза для штаму К-1 I. lacteus, в 1,79 – для А-Дон-02 I. lacteus, у 2,15 – для Д-1 I. lacteus, у 2,95 – для AnSc-1 D. confragosa f. confragosa та у 8,08 раза для штаму Sh-1 S. hirsutum. Водночас, у результаті підбору умов культивування питома ендоглюканазна активність щодо гідроксіетилцюлози штаму К-1 I. lacteus зросла в 1,42 раза, А-Дон-02 I. lacteus – 2,52 раза, Д-1 I. lacteus – 2,63 раза, штаму Sh-1 S. hirsutum – 5,22 раза та штаму AnSc-1 D. confragosa f. confragosа – у 16,67 раза. Штам J-2An Phellinus pomaceus не виявив ендглюканазної активності у жодному варіанті досліду. Максимальну ендоглюканазну активність щодо гідроксіетилцелюлози для всіх штамів встановлено на 7-му добу культивування.

Ключові слова: базидіоміцети, ендоглюканаза, гідроксіетилцелюлоза, температура культивування, кислотність середовища, оптимізація, Irpex lacteus, Stereum hirsutum, Daedaleopsis confragosa f. confragosa, Phellinus pomaceus.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008


 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2012 № 3 КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ – АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ. ІІІ. ЕНДОГЛЮКАНАЗНА АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ФІЛЬТРАТІВ СТОСОВНО ГІДРОКСІЕТИЛЦЕЛЮЛОЗИ К. Г. Древаль, М. І. Бойко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua