Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2012 № 2 КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ —АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ. ІІ. ЕНДОГЛЮКАНАЗНА АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ФІЛЬТРАТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ СТОСОВНО Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЮЛОЗИ К. Г. Древаль
Друк PDF

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 5, № 2, 2012

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 2, 2012
С.86 -91, библ. 16, укр.
УДК: 577.152.321+663.11

КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ —АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ.
ІІ. ЕНДОГЛЮКАНАЗНА АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРАЛЬНИХ  ФІЛЬТРАТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ СТОСОВНО Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЮЛОЗИ

К. Г. Древаль

Донецький національний університет

Проведено підбір умов культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлаз за факторами рН живильного середовища (градації змінювались від 3 до 9 рН із кроком 1 од) і температури (значення змінювались від 24 °С до 36 °С із кроком 2 °С) з метою збільшення синтезу ними ендоглюканаз (КФ 3.2.1.4). Визначали ензиматичну активність стосовно Na-карбоксиметилцелюлози. Встановлено, що оптимальною початковою кислотністю живильного середовища для всіх штамів є рН 7, а температурою культивування — 24 °С для штамів А-Дон-02 Irpex lacteus, AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa, Sh-1 Stereum hirsutum, 34 °С для К-1 Irpex lacteus та 36 °С для Д-1 Irpex lacteus. У результаті підбору умов культивування значення ендоглюканазної активності зросли в 1,59 раза для штаму Sh-1 Stereum hirsutum, у 2,51 раза для А-Дон-02 Irpex lacteus, у 3,02 раза для К-1 Irpex lacteus, у 3,69 раза для AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa та у 12,16 раза для штаму Д-1 Irpex lacteus. Водночас, у результаті оптимізації умов культивування питома ендоглюканазна активність штаму К-1 Irpex lacteus зросла у 3,54 раза, А-Дон-02 Irpex lacteus — у 5,12, Д-1 Irpex lacteus — у 7,86 та AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa — у 17,98 раза. Штам J-2An Phellinus pomaceus не виявив активності ендоглюканаз у жодному варіанті досліду. Максимальну ендоглюканазну активність щодо Na-карбоксиметилцелюлози для культур К-1, А-Дон-02, Д-1 Irpex lacteus та AnSc-1 D. confragosa f. confragosa встановлено на 7-му добу культивування, тимчасом як для культури Sh-1 S. hirsutum — на 14-ту добу експерименту.

Ключові слова: базидіоміцети, ендоглюканаза, Na-карбоксиметилцелюлоза, температура культивування, кислотність середовища, оптимізація, Irpex lacteus, Stereum hirsutum, Daedaleopsis confragosa f. confragosa, Phellinus pomaceus.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2012 № 2 КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ —АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ. ІІ. ЕНДОГЛЮКАНАЗНА АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ФІЛЬТРАТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ СТОСОВНО Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЮЛОЗИ К. Г. Древаль

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua