Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2012 № 1 КІНЕТИКА СУБСТРАТЗАЛЕЖНОГО РОСТУ ВОДЯНОГО ГІАЦИНТА Eichornia crassipes (Martius.) С. Ю. Гoрбунoвa,М. В. Фомін
Друк PDF

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 5, № 1, 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 86-91, Бібліогр. 10, рос.
УДК: 582.6/.9:628.35

КІНЕТИКА СУБСТРАТЗАЛЕЖНОГО РОСТУ
ВОДЯНОГО ГІАЦИНТА Eichornia crassipes (Martius.)

С. Ю. Гoрбунoвa,М. В. Фомін

Інститут біології південних морів НАН України, Севастополь

Досліджено кінетику субстратзалежного росту водяного гіацинта Eichornia crassipes (Martius.) при вирощуванні його на с/г стічних водах у нестаціонарних умовах накопичувального режиму культивування. Встановлено, що поглинання мінерального субстрату із живильного середовища водяним гіацинтом і зростання його маси — це два взаємозв’язані процеси. Сполучною ланкою є накопичення та використання мінеральних біогенів рослинами.
Розроблено модель кінетики росту водяного гіацинта. Використовуючи чисельний метод рішення системи трьох диференціальних рівнянь, визначено концентрацію біогенних елементів живлення в масі рослин. Перше рівняння описує динаміку концентрації мінерального елемента в живильному середовищі, друге — баланс його концентрації в масі, третє — динаміку накопичення маси рослин. Розраховано мінімальні значення концентрації азоту і фосфору в живильному середовищі, нижче яких поглинання водяним гіацинтом інших елементів стає неможливим. Встановлено, що залежність питомої швидкості надходження поживних речовин в рослину від їхньої концентрації в живильному середовищі близька до прямо пропорційної. Визначено коефіцієнти моделі та початкові умови дослідження.

Ключові слова: фулерен водяний гіацинт, стічні води, біогенні елементи, кінетика росту.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2012 № 1 КІНЕТИКА СУБСТРАТЗАЛЕЖНОГО РОСТУ ВОДЯНОГО ГІАЦИНТА Eichornia crassipes (Martius.) С. Ю. Гoрбунoвa,М. В. Фомін

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua