Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2012 № 1 КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ — АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ І. Загальна целюлозолітична активність культуральних фільтратів базидіоміцетів К. Г. Древаль, М. І. Бойко
Друк PDF

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 5, № 1, 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 107-114, Бібліогр. 16, укр.
УДК: 577.152.321+663.11

КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ —
АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ
І. Загальна целюлозолітична активність культуральних фільтратів базидіоміцетів

К. Г. Древаль, М. І. Бойко

Донецький національний університет

Підібрано умови культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлозолітичних ензимів за факторами рН живильного середовища (значення рН варіювали від 3 до 9 з інтервалом 1 од) і температури (значення змінювались від 24 до 36 oС з інтервалом 2 oС). Визначали загальну целюлозолітичну активність усіх ензимів комплексу целюлаз відносно фільтрувального паперу. Встановлено, що оптимальне початкове рН живильного середовища для всіх штамів дорівнює 7, температура культивування — 28 oС для штаму Sh-1 Stereum hirsutum, 32 oС — для штаму AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa та 34 oС — для штамів К-1, А-Дон-02, Д-1 Irpex lacteus. У результаті оптимізації умов культивування значення загальної целюлозолітичної активності зросли на 16% для штаму К-1 Irpex lacteus, на 19% — для А-Дон-02 Irpex lacteus, на 107% — для Sh-1 Stereum hirsutum і на 159% — для Д-1 Irpex lacteus. Водночас підбір умов культивування дав змогу підвищити питому загальну целюлозолітичну активності штаму Sh-1 S. hirsutum на 9%, штаму А-Дон-02 I. lacteus — на 23%, штаму AnSc-1 D. confragosa f. confragosa — на 51%, штаму Д-1 I. lacteus — на 143%. Для штаму J-2An Phellinus pomaceus активності целюлаз у жодному варіанті досліду не виявлено. Максимальну загальну активність ензимів целюлозолітичного комплексу для культур К-1, А-Дон-02, Д-1 Irpex lacteus та AnSc-1 D. confragosa f. confragosa встановлено на 7-му добу експерименту, тимчасом як для культури Sh-1 S. hirsutum — на 14-ту добу.

Ключові слова: базидіоміцети, целюлозолітичні ензими, температура культивування, рН середовища, оптимізація, Irpex lacteus, Stereum hirsutum, Daedaleopsis confragosa f. confragosa, Phellinus pomaceus.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2012 № 1 КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ — АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ І. Загальна целюлозолітична активність культуральних фільтратів базидіоміцетів К. Г. Древаль, М. І. Бойко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua