Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2012 № 1 ВИДОСПЕЦИФІЧНА ДЕТЕКЦІЯ ЗБУДНИКА СИБІРКИ О. Ю. Лиманська, Л. О. Муртазаєва, О. П. Лиманський
Друк PDF

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 5, № 1, 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 92-99, Бібліогр. 24, укр.
УДК: 577.2:573.6

ВИДОСПЕЦИФІЧНА ДЕТЕКЦІЯ ЗБУДНИКА СИБІРКИ

О. Ю. Лиманська, Л. О. Муртазаєва, О. П. Лиманський

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України», Харків
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
НААН України, Харків

Проаналізовано послідовності й побудовано дендрограми для бактерій групи Bacillus cereus sensulato — B. аnthracis, B. сereus та B. thuringiensis — на основі генів rpoB, plcr, ssp хромосомної ДНК, які можуть бути молекулярно-генетичними маркерами для їх типування. Тестування набору праймерів, цільовою мішенню для яких є фрагмент гена ssp, що характеризується гексануклеотидною вставкою тільки для ізолятів B. аnthracis, дало змогу за допомогою стандартної полімеразної ланцюгової реакції надійно диференціювати бактерії B. аnthracis від близькоспоріднених видів B. сereus та B. thuringiensis. Показано, що філогенетичне дерево можна використовувати як показник надійності й точності таксономічної класифікації видів та підвидів патогенів. На відміну від усіх проаналізованих штамів B. аnthracis, які утворюють монофілетичний кластер на дендрограмі, існують штами B. сereus — філогенетично ближчі до штамів B. thuringiensis, а також штами B. thuringiensis — філогенетично ближчі до штамів B. сereus, що свідчить про необхідність їх рекласифікації.

Ключові слова: генотипування, збудник сибірки, Bacillus anthracis, полімеразна ланцюгова реакція.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2012 № 1 ВИДОСПЕЦИФІЧНА ДЕТЕКЦІЯ ЗБУДНИКА СИБІРКИ О. Ю. Лиманська, Л. О. Муртазаєва, О. П. Лиманський

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua