Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2011 № 6 ВПЛИВ ЛЕКТИНУ СОЇ НА МЕТАБОЛІЗМ ТА СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ Bradyrhizobium japonicum Д. М. Ситніков, О. Д. Кругова, Н. М. Мандровська
Друк PDF

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 4, № 6, 2011


Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 6, 2011
С. 42-50, Бібліогр. 33, рос.
УДК: 579.22:581.557

ВПЛИВ ЛЕКТИНУ СОЇ НА МЕТАБОЛІЗМ ТА СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ Bradyrhizobium japonicum

Д. М. Ситніков, О. Д. Кругова, Н. М. Мандровська

Iнститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Київ;
Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

В умовах лабораторних та вегетаційних дослідів досліджено вплив лектину з насіння сої (SBA) на ріст, метаболізм i прояв симбіотичних властивостей різних за активністю штамів (634б, 646, 21110, 604к) бульбочкових бактерій сої (Bradyrhizobium japonicum). Показано, що попередня iнкубацiя ризобій з лектином рослини-хазяїна стимулює їх розмноження та підвищує активність пероксидази незалежно від потенційної симбіотичної активності штаму. При цьому лектин сої викликає появу нових протеїнів у бактерiальнiй клiтинi активного штаму ризобій 646. Встановлено, що в умовах симбіозу «соя — бульбочкові бактерії» специфічний рослинний лектин здатен стимулювати або iнгiбувати бульбочкоутворення i азотфiксацiю в штамів з різною активністю. Отже, впливаючи на метаболізм i характер прояву симбіотичних властивостей ризобій, гомологічний лектин різноспрямовано діє на генетично детермінований симбіотичний потенціал мiкросимбiонта.

Ключовi слова: Bradyrhizobium japonicum, лектин сої, соєво-ризобiальний симбiоз, нiтрогеназна активнiсть, антиоксидантнi ензими.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2011 № 6 ВПЛИВ ЛЕКТИНУ СОЇ НА МЕТАБОЛІЗМ ТА СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ Bradyrhizobium japonicum Д. М. Ситніков, О. Д. Кругова, Н. М. Мандровська

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua