Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2010 № 2 ОТРИМАННЯ МУТАНТІВ Вacillus sp. З ПІДВИЩЕНОЮ ЗДАТНІСТЮ ДО СИНТЕЗУ ЕЛАСТАЗИ О. В. Мацелюх
Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 3, № 2, 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 2, 2010
С.  42 - 47, бібл. 8, укр..
УДК  577.152.34:577.151.5


Інститут мікробіології та вірусології НАН України, Київ

Проведено хімічний мутагенез штамму-продуцента еластолітичних ензимів Вacillus sp. 27 за допомогою N-метил-N’-нітро-N-нітрозогуанідину. Підвищена еластазна активність виявилась у 2,1% з 1 000 досліджених мутантних варіантів, а залишалася стабільною протягом 6 місяців лише у 7 варіантів. Рівень еластазної активності у відібраних варіантів був підвищений на 31–100% порівняно з вихідною культурою. Було встановлено, що один з отриманих мутантів Bacillus sp. 27(88м) відрізняється від вихідної культури за динамікою синтезу ензимів і за такими фізико-хімічними показниками, як залежність активності ензимного комплексу від кислотності середовища й температури. Було показано, що мутант синтезує лише одну серинову протеазу з еластолітичною дією, що має молекулярну масу 28,7 кДа. При цьому синтез цього ензиму збільшується вдвічі порівняно з батьківським штамом.

Ключові слова: Вacillus sp., еластаза, мутанти, N-метил-N'-нітро-N-нітрозогуанідин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України,  2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2010 № 2 ОТРИМАННЯ МУТАНТІВ Вacillus sp. З ПІДВИЩЕНОЮ ЗДАТНІСТЮ ДО СИНТЕЗУ ЕЛАСТАЗИ О. В. Мацелюх

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua