Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2010 № 2 ВЛАСТИВОСТІ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЗА ІНКАПСУЛЯЦІЇ В АЛЬГІНАТНІ МІКРОСФЕРИ А. І. Правдюк, Ю. А. Петренко, Н. А. Волкова, А. Ю. Петренко
Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 3, № 2, 2010

 

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 2, 2010
С. 62 - 70, бібл. 35,  рос.
УДК: 576.371:57.083


Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Описано пристрій і визначено умови для отримання альгінатних мікросфер. Обговорюються методи оцінки життєздатності клітин у складі альгінатного гідрогелю. Встановлено, що процедура інкапсуляції не справляє істотного впливу на життєздатність мезенхімальних стромальных клітин (МСК). Показано, що після 8-денного культивування у складі альгінатних мікросфер клітини зберігають життєздатність і метаболічну активність, що, проте, супроводжується припиненням проліферації. Після вивільнення з альгінатних мікросфер МСК здатні адгезувати на поверхню культурального пластика і вступати в проліферацію. Отримані результати свідчать про біосумісність альгінатного гідрогелю як матеріалу для інкапсуляції МСК. Таким чином, МСК, інкапсульовані в альгінатні мікросфери, можуть бути використані в клітинних технологіях і тканинній інженерії.

Ключові слова: альгінат, альгінатні мікросфери, інкапсуляція, мезенхімальні стромальні клітини, культивування.


© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2010
 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2010 № 2 ВЛАСТИВОСТІ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЗА ІНКАПСУЛЯЦІЇ В АЛЬГІНАТНІ МІКРОСФЕРИ А. І. Правдюк, Ю. А. Петренко, Н. А. Волкова, А. Ю. Петренко

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua