Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2010 № 6 ИКОРИСТАННЯ КОРМОВИХ ТА ПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ГЛІКАНІВ В. С. Підгорський, О. Г. Коваленко, В. М. Васильєв, О. В. Ісакова
Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 3, № 6, 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6, 2010
С.
49-58, бібліогр. 23, укр.
УДК
: 615.339:582.288:576.858

ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВИХ ТА ПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ГЛІКАНІВ

В. С. Підгорський, О. Г. Коваленко, В. М. Васильєв, О. В. Ісакова

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Досліджували можливість використання кормових (Candida maltosa) та пекарських (Saccharomyces cerevisiae) дріжджів для розробки технології отримання біологічно активних гліканів. Одержані сполуки представлені гомополісахаридами: мананами та гліканами. Перспективними сировинними джерелами є ензимолізати (вихід 14%) та автолізати (вихід 8,5%), менш придатними — інтактні клітини пекарських дріжджів, з яких за пропонованою технологією екстрагується глікан із загальним виходом 7,2%. Виділені глікани містять 75–94% діючої речовини і пригнічують інфекційність вірусу тютюнової мозаїки та утворення пухлин у експлантів паренхіми бульб картоплі, індукованих Agrobacterium tumefaciens. Глікани стимулюють схожість, енергію проростання насіння та ріст і розвиток рослин томатів і тютюну. Їх можна використовувати як основу для розробки технології отримання біопрепаратів для сільського господарства та медицини.

Ключові слова: дріжджі, технологія, Candida maltosa, Saccharomyces cerevisiae, глікани, біологічна активність, вірус тютюнової мозаїки, Agrobacterium tumefaciens, тютюн, томати, картопля.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2010 № 6 ИКОРИСТАННЯ КОРМОВИХ ТА ПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ГЛІКАНІВ В. С. Підгорський, О. Г. Коваленко, В. М. Васильєв, О. В. Ісакова

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua