Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2011 № 1 НАНОМАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ: ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ О. Б. Щербаков, Н. М. Жолобак, В. К. Іванов, Ю. Д. Третьяков, М. Я. Співак
Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 4, № 1, 2011

Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 1, 2011
С. 9-28, бібліогр.86, рос.
УДК: 620.3+539_022.532:546.655.3_4:544.773.422:546.05_06+57.021:57.089:661.163: 557.245

НАНОМАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ:
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
В БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ

О. Б. Щербаков, Н. М. Жолобак, В. К. Іванов, Ю. Д. Третьяков, М. Я. Співак

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ;
Інститут загальної і неорганічної хімії ім. М. С. Курнакова РАН, Москва, Російська Федерація;
МДУ ім. М. Ю. Ломоносова, Москва, Російська Федерація

В огляді наведено дані про фізико-хімічні властивості, токсичність та біологічну активність нанокристалічного діоксиду церію. Проаналізовано їх зв’язок із розміром, питомою поверхнею та зарядом частинок. Детально описано способи отримання наночастинок діоксиду церію із заданими властивостями, продемонстрована можливість іммобілізації на їхній поверхні біологічно активних молекул. Викладено сучасні дані літератури та результати власних досліджень авторів, що свідчать про перспективи застосування нанокристалічного діоксиду церію в біології та медицині.

Ключові слова: нанокристалічний діоксид церію, моделювання, синтез, колоїдні системи, золі, окиснювальний стрес, антиоксиданти, нанобіоматеріали, антивірусний ефект, інтерферон, протипухлинна, цито- та радіопротективна дія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2011 № 1 НАНОМАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ: ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ О. Б. Щербаков, Н. М. Жолобак, В. К. Іванов, Ю. Д. Третьяков, М. Я. Співак

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua