Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2011 № 1 АПОПТИЧНІ ЗМІНИ ЕКСПРЕСІЇ мРНК, ЩО КОДУЮТЬ ІАЛІЛМОДИФІКУЮЧІ ЕНЗИМИ Р. О. Білий
Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 4, № 2, 2011


Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 1, 2011
С. 101-105, бібліогр.22, англ.
УДК: 576.314+576.367+576.385

АПОПТИЧНІ ЗМІНИ ЕКСПРЕСІЇ мРНК,
ЩО КОДУЮТЬ ІАЛІЛМОДИФІКУЮЧІ ЕНЗИМИ

Р. О. Білий

Інститут біології клітини НАН України, Львів

Порівнювали рівні експресії мРНК семи основних клітинних сіалілмодифікуючих ензимів (сіалідази Neu1, Neu2, Neu3, Neu4 та сіалілтрансферази hST6Gal.I, hST3Gal.III, hST3Gal.IV) під час апоптичної загибелі клітин. Ідентифікація ензимів, відповідальних за процеси поверхевого десіалування при апоптозі, може сприяти розвиткові біотехнології для модифікації фагоцитозу апоптотичних клітин та терапії автоімунних захворювань. Для оцінювання рівня експресії мРНК клітин лейкемії людини лінії Jurkat Т використовували аналіз ПЦР-зворотного типу. Через 2 год після індукції апоптозу етопозидом (коли клітини ще були анексин-V-негативними) спостерігали збільшення експресії мРНК Neu1, Neu3, Neu4, hST6Gal.I та hST3Gal.IV і зменшення експресії мРНК hST3Gal.III. Рівень експресії цих ензимів поступово знижувався через 6 та 12 год після індукції апоптозу, коли клітини набували типових апоптичних ознак. За умов апоптозу рівень мРНК Neu2 суттєво не змінювався. Зростання сіалідазної активності на ранніх етапах апоптозу та її наступне зниження було підтверджено ензиматичним флуориметричним аналізом з використанням як субстрату 2?-(4-метилумбеліферил)-?-D-N-ацетилнейрамінової кислоти.

Ключові слова: апоптоз, сіалування, нейромінідаза, сіалілтрансфераза, мРНК, глікопротеїн.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2011 № 1 АПОПТИЧНІ ЗМІНИ ЕКСПРЕСІЇ мРНК, ЩО КОДУЮТЬ ІАЛІЛМОДИФІКУЮЧІ ЕНЗИМИ Р. О. Білий

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua