Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2011 № 2 ОДЕРЖАННЯ АНТИГЕНУ VP7 ВІРУСУ БЛЮТАНГУ ЖУЙНИХ У ТРАНСГЕННИХ РОСЛИНАХ Nicotiana tabacum В. Г. Спиридонов, К. С. Ситник, М. Ф. Парій, Н. В. Павлюченко, Д. Ю. Рибальченко, Д. Л. Мартиненко, М. Д. Мельничук
Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 4, № 2, 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 2, 2011
С. 73-79, бібл. 10, укр.
УДК 57.083.2./.3:575:582.926.2:619:616.98

ОДЕРЖАННЯ АНТИГЕНУ VP7 ВІРУСУ БЛЮТАНГУ ЖУЙНИХ
У ТРАНСГЕННИХ РОСЛИНАХ Nicotiana tabacum

В. Г. Спиридонов, К. С. Ситник, М. Ф. Парій, Н. В. Павлюченко, Д. Ю. Рибальченко,
Д. Л. Мартиненко, М. Д. Мельничук

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Розроблено метод одержання імунологічно активного групоспецифічного антигену VP7 вірусу блютангу жуйних у трансгенних рослинах Nicotiana tabacum. Селективним схрещуванням отримано гомозиготні лінії трансгенного тютюну з максимальним рівнем експресії рекомбінантного антигену VP7. Показано, що сумарний вихід очищеного антигену становить 0,2 мг на 1 г рослинної біомаси. Одержаний рекомбінантний антиген VP7 може бути використано у ветеринарній практиці для створення вітчизняних ІЕА-діагностикумів для серологічного моніторингу та запобігання розповсюдженню блютангу територією України.

Ключові слова: блютанг жуйних, трансгенні рослини, рекомбінантні антигени, імуноензимний аналіз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2011 № 2 ОДЕРЖАННЯ АНТИГЕНУ VP7 ВІРУСУ БЛЮТАНГУ ЖУЙНИХ У ТРАНСГЕННИХ РОСЛИНАХ Nicotiana tabacum В. Г. Спиридонов, К. С. Ситник, М. Ф. Парій, Н. В. Павлюченко, Д. Ю. Рибальченко, Д. Л. Мартиненко, М. Д. Мельничук

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua