Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2011 № 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИХ СПЕКТРІВ ЕСТЕРАЗ ЕКСПЛАНТАТІВ Saussurea discolor (Willd.) DC. ТА Saussurea porcii Degen М. М. Марченко, А. Є. Шелифіст, Л. М. Чебан
Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 4, № 2, 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 2, 2011
С. 86-91, бібл. 19, укр.
УДК 582.998.1:577.151.64

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИХ СПЕКТРІВ ЕСТЕРАЗ ЕКСПЛАНТАТІВ Saussurea discolor (Willd.) DC. ТА Saussurea porcii Degen

М. М. Марченко, А. Є. Шелифіст, Л. М. Чебан

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Вивчено особливості розвитку Saussurea discolor та S. porcii, культивованих in vitro за умов різного якісного та кількісного вмісту в живильному середовищі ауксинів індолілацетату та індолілбутирату. Дослідженню підлягали катодні й анодні форми естераз експлантатів обох видів. Як катодним, так і анодним ізоформам ензиму притаманна низька електрофоретична рухливість. Доведено сталість спектра катодних естераз експлантатів обох досліджуваних видів незалежно від якісного та кількісного вмісту ауксину в живильному середовищі, що свідчить про можливість їх використання як генетичних маркерів.

Ключові слова: Saussurea discolor, Saussurea porcii, естераза, електрофоретичні спектри.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2011 № 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИХ СПЕКТРІВ ЕСТЕРАЗ ЕКСПЛАНТАТІВ Saussurea discolor (Willd.) DC. ТА Saussurea porcii Degen М. М. Марченко, А. Є. Шелифіст, Л. М. Чебан

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua