Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2009 № 2 ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СІКВЕНСІВ МАТУРАЗИ K, РИБУЛОЗО-1,5-ДИФОСФАТКАРБОКСИЛАЗИ (RBCL) ТА СТРУКТУРИ ПИЛКУ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ AMARANTHACEAE JUSS О. О. Мартинюк, А. Г. Налян, Д. Е. Ван-Клей, О. В. Мартинова-Ван-Клей
Друк

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 2, № 2, 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 98-104, Бібліогр. 25, англ.
УДК: 581.33:582.663:575.113:575.21

Державний університет ім. Стівена Остіна, Накедочес, Техас, США

Дані про сіквенси (послідовності) протеїну матурази К (matK) та рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилази (rbcL) із різних видів рослин, які належать до родини Amaranthaceae s.l., було отримано з бази даних GenBank (NCBI) та використано для побудови філогенетичних дерев (дендрограм).
Результати підтвердили правильність зроблених раніше за даними паліноморфології висновків щодо близької спорідненості видів, які розташовані в класичній системі родини Amaranthaceae Juss. у різних підродинах та трибах. Такі висновки дозволяють більш гнучко й точно застосовувати дані паліноморфології в систематиці покритонасінних рослин.
Ключові слова: біоінформатика, матураза K, рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилаза, філогенія, Amaranthaceae, паліноморфологія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2009 № 2 ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СІКВЕНСІВ МАТУРАЗИ K, РИБУЛОЗО-1,5-ДИФОСФАТКАРБОКСИЛАЗИ (RBCL) ТА СТРУКТУРИ ПИЛКУ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ AMARANTHACEAE JUSS О. О. Мартинюк, А. Г. Налян, Д. Е. Ван-Клей, О. В. Мартинова-Ван-Клей

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua