Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2009 № 2 ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК АМОРФНОГО ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНУ РІВНОВАГУ ТКАНИН ЩУРІВ В. А. Стежка, О. Б. Леоненко, В. М. Зінченко, О. Ю. Матвєєва, В. О. Мовчан Государственное учреждение «Институт медицины труда АМН Украины», Киев
Друк

 

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Т. 2, № 2, 2009


Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 2, 2009
С. 86-97, Бібліогр. 13, рус.
УДК: 546.28+577.115/.15+581.4+615.9:001.5Государственное учреждение «Институт медицины труда АМН Украины», Киев
У тримісячному експерименті проведено порівняльне дослідження впливу на організм щурів-самців Вістар порошків наночастинок аморфного високодисперсного кремнезему (6–7 нм і 54–55 нм) та порошку стандарту грубодисперсного Люберецького кварцу ПК-3 після одноразового інтратрахеального введення у дозі 50 мг. У динаміці експерименту спостерігали: еозинофільну реакцію в периферичній крові; переважне формування клітинної реакції гіперчутливості негайного типу; порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у легенях, печінці, в еритроцитах і плазмі крові; пригнічення пероксидного окиснення ліпідів у плазмі крові й легенях та активацію в печінці; зміни антиоксидантного захисту організму з розвитком антиоксидантної недостатності; клітинних мембран гепатоцитів та активності холінестерази. Встановлено зростання ушкоджувального впливу порошків наночастинок на організм щурів до кінця експерименту. Зроблено висновок про небезпечність для здоров’я інгаляційного надходження наночастинок високодисперсного кремнезему до організму працюючих в умовах їх виробництва.

Ключові слова: наночастинки кремнезему, Люберецький кварц ПК3, інтратрахеальне введенння, лейкоцити крові, пероксидне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист організму.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2008

 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2009 № 2 ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК АМОРФНОГО ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНУ РІВНОВАГУ ТКАНИН ЩУРІВ В. А. Стежка, О. Б. Леоненко, В. М. Зінченко, О. Ю. Матвєєва, В. О. Мовчан Государственное учреждение «Институт медицины труда АМН Украины», Киев

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua