Biotechnologia Acta

...

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Архив 2022 №1 БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ РІДКОЇ ФОРМИ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ЕНЗИБІОТИКА Т. С. Тодосійчу, О. В. Покас, С . О. Соловйов, Т. С. Рижкова
Друк PDF

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta  Т. 15, No. 1, 2022
С. 72-80. Бібліогр. 22, агл.
УДК: 579.6:604
https://doi.org/10.15407/biotech15.01.072

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ РІДКОЇ ФОРМИ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО  ПРЕПАРАТУ ЕНЗИБІОТИКА

Т. С. Тодосійчук 1, О. В. Покас 2, С . О. Соловйов 3, Т. С. Рижкова 1

1КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна
2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України», Київ
3Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ

Мета. Вивчення біотехнологічних аспектів створення рідкої форми поліфункціонального антисептику мікробного походження, що може бути віднесено до ензибіотиків: характеристика специфічності ензимів дослідного препарату, методів стабілізації, здатності впливати на мікробні біоплівки.

Методи. Для дослідження компонентного складу та специфічності ензимного комплексу продуценту Streptоmyces albus UN 44 використовували гель-фільтрацію та електрофорез, визначали протеолітичну та стафілолітичну активність окремих фракцій. Кількісне оцінювання біоплівки Pseudomonas aeruginosa та вплив на її формування дослідних зразків проводили за оптичною густиною спектрофотометрично.

Результати. Встановлено стабільність рідкої форми препарату, отриманого в результаті біосинтезу S. albus UN 44, а також можливість пролонгації дії та додаткової стабілізації за рахунок унесення 0,5% полівінілового спирту. Фракціонування ензимного комплексу продуценту гель-фільтрацією показало вміст щонайменше трьох протеїназ різної молекулярної маси (80?100, 24?35 та 20 kDa) та лізоензимів (18?22 kDa). Показано ефективність розробленого рідкого препарату ензибіотика щодо руйнування та пригнічення (у 8?10 разів) утворення біоплівок клінічних штамів P. aeruginosa.

Висновки. Широкий спектр, різноспрямовані механізми антимікробної та регенерувальної дії, можливість отримання препарату безпосередньо в ході біотехнологічного процесу зумовлюють перспективи його виробництва та застосування як поліфункціонального антисептика поверхневого призначення.

Ключові слова: ензибіотик, антимікробна дія, Streptоmyces albus, рідка форма, біоплівки, патогени.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021 

Додаткове меню

Пошук по сайту

Навігація на сайті

Home Архив 2022 №1 БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ РІДКОЇ ФОРМИ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ЕНЗИБІОТИКА Т. С. Тодосійчу, О. В. Покас, С . О. Соловйов, Т. С. Рижкова

Запрошення до співпраці

Пані та понове!  Редакція запрошує Вас публікувати свої роботи на сторінках нашого журналу. © Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008. Усі права захищені. Повний або частковий передрук матеріалів журналу тільки з письмового дозволу редакції.
E
-mail для довідок: biotech@biochem.kiev.ua